İlk İmân Eden Hz. Hatice (R.A.) Izüddîn Ebu’l Hasen B. Eı-Esîr Derki:

-Müslüman âlimlerin icmaıyla sabittirki, “Allanın yarattığı kulla­rın ilk önce müsluman olanı Hatice (r.a.) dır. Bu konuda onu geçen ne erkek nede kadın olmuştur.”[1]

Bu konuda Zührî, Katâde, Musa b. Ukbe, İbni İshak, Vâkidî, Sa-îd b Yahya el-Emevî ve diğer İslam tarihçileri: “Allah’a ve Rasülüne ilk iman edenler, Hatice, Ebû Bekr ve Ali dir” derler.[2]

Hassan b. Sabit ile bir gurup âlimde “ilk iman eden Ebû Bekir (r.a.) tır” derler.[3]

Bir çok âlimde “Aksine ilk iman eden Alidir” görüşündeler.[4]

İbni Abbas (r.a.)’tan: Bu ikisinde iki ayrı görüş vardır. Ama Sahih olan görüşe göre Ali (r.a.) 10 yaşındayken yada buna yakın bir çağ­dayken islam’a girdi, şeklinde nakledilir.[5]

O zaman Hz. Ali’nin “sekiz yaşında”, “dokuz yaşında”, “on iki yaşında” hatta “on beş yaşında” olduğu görüşleri varsada bunlar şaz görüşlerdir. Çünkü bizzat oğlu Muhammed, Ebû Ca’fer el-Bâkır, Ebû İshak es-Sübey’î ve diğerleri: “Ali (r.a.) altmış üç yaşında öldü” de­mektedirierki[6] bu da onun on yaşında müslüman olmasını gerektirir.

Hattâ SÜfyan b. Uyeyne Ca’feri Sadık aracılığıyla Caferin babasının, “Ali (r.a.) elli sekiz yaşında öldürüldü” dediğini nakleder.[7]

İbni İshak ise “Allah’a ilk îman eden kul AH (r.a.) tır. O vakit on yaşlanndaydı. Sonra Nebi (s.a.v.)in kölesi Zeyd, sonrada Ebû Bekir iman etti” demektedir.[8]

Zührî anlatıyor: Allah’a ilk iman eden kimse Hz. Hatice idi. Ra-sülü Ekrem Rabbinin Peygamberliğini almış evine dönmüştü. Yolda uğradığı ağaç ve kaya ne varsa kendini selamlıyordu. Haticenin yanına girince ona:

“Sana daha ‘önce rüyamda görüp anlattığım şeyi anlatsam ne dersin. Çünkü Cebrail onu bana açıkça bildirdi. Onu Rabbim bana gönderdi.” diye gördüğü Vahiy hadisesini anlattı. Bunun üzerine Ha­tice:

“Müjdelesene! Vallahi Allah sana ancak hayır yaptırır. Allah’tan sana geleni kabul et. Çünkü O haktır,” deyip sonrada Utbe b. Ra-bia’nın kölesi olan Udâs’a gitti. Udâs Ninova halkından olan hiri-stiyan biriydi. Hatice (r.a.) O’na, “Bana gerçeği haber vermen için sana Allah’ı hatırlatırım Cebrâilin kim olduğuna dair bir bilgin var-mı?” deyince, Udâs “Kuddûs Kuddûs” dedi. Hatice de “Onun hakkın­da bildiklerini bana anlat” dedi. Udasta: “0,oAllah ile Peygamberler arasında elçi olan Emînullahtır.  Mûsâ ve İsâ (a.s.)’ların sahibidir.” dedi. Hz. Hatice de onun yanından Varaka’nın yanına gitti…………[9]

Zühri hadisin gerisini Önceki gibi anlatmıştır.[10]

Bu hadiseyi İbni Lehî’a da Ebu’l Esved aracılığıyla Urve b. Zü-beyr’den nakledip şu ilaveyi yapmıştır: “Cebrail bir pınar açıp oradan abdest aldı. Muhammed (s.a.v.) ona bakıyordu. Cebrail yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Başını mesnetti, topuklara kadar ayaklarımda yıkayıp sonra fercine su serpip Beytullah’a doğru iki se-cede (iki rekat namaz) yaptı. Nebi (s.a.v.) de Cebrail’den gördüğü şeylerin aynısını tekrar etti”.[11]

[1] İbnü’l Esir Üsdü’I Ğabe 5/434 ve El Kâmil Fit Tarih 2/57

[2] Tafsilat için bak İbni İshak Essire vel Meğazî 1/J39; İbni Hişam 1/277; Taberî 2/309; Beyhakî Deiâil 2/160-Î6Î; Tabakat-ı İbni Sa’d 8/17.

[3] Nihayetü’I İreb 16/180.

[4] Beyhakî (İbni İshak’tan naklen) Delâiî 2/165

[5] İbni İshak 137; İbni Hişam 1/284; İbni AbdCl Ber. El-İstiâb 3/27.

[6] Taberâni 1/96; Müstedrek 3/145; İbni Sa’d 3/38; Hatib Tarih  1/135; İbni Abdi’I Ber el-tstiâb 3/37.

[7] Geniş izah için bak: Taberî Tarih 2/309-310; Uyunul Eser 1/92; Taberânî Mu’cemü’l Kebîr 1/96 h. No. 165; Hâkim 3/144.

[8] İbni Hişâm 1/284; Beyhakî Delâil 2/165.

[9] Beyhakî Delâil 2/143; Uyunü’l Eser 1/86.

[10] Kıssanın gerisi daha önce geçen Varaka ve Amr h Nüfeyl’in hadisesidir.

[11] Urve Megazi S. 103; Beyhakî Delâil 2/145; Ravdu’l Unf 1/285; İbni Hişâm î/83; İbni Ebî Âsim, El-Evâil sayfa 36-37; Taberî Tarih 1/535-536.

      İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/193-195

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: