Rasülü Ekremin Kureyş’e Kıtlık Gelsin Diye Bedduası

Ebu’d Duhâ aracılığıyla A’meş Mesrûk un şöyle dediğini anlatır: Adamın biri (Kinde) mescidinde konuşuyorken şu sözleri de sarfetmişti. “O gün gökyüzü belli bir duman getirir.” ayetinde geçen “duman” kıyamet günü olacak, münafıkların gözlerini kör kulaklarını sağır edecektir. Müslümanlara tesiri ancak grip kadar olacaktır”.
Biz kalkıp İbni Mes’ûd (r.a.)’ın evine geldik ve vaizin dediklerin i ona anlattık. O yaslanmış duruyordu. Kızıp oturumuna geldi ve Ey İnsanlar! Bir bilgisi olan bunu söylesin. Bilmeyende “Allah daha iyi bilir” desin zira âlimin bilmediği bir konuda “Allah bilir” demeside ilimden sayılır.


Allah Peygamberi ne şöyle buyurdu:
«Deki : Ben buna karşı sizden herhangi bir ücret istemiyoru m. Ve ben kendiliğimden bir şey teklif edenlerden değilim.» (Sad ayet 86) Ben size “duman”ı açıklayacağım. Kureyşiler Allah Rasülüne isyan edip İslama girmede geciktikle rinde Efendimiz (s.a.v.):
“Allahım onlara Yusuf’un yedi yılı gibi yedi yıl kuraklık vererek bana yardım et” buyurdu. Bunun üzerine onlara öyle bir kıtlık gelip çattıki her şey kuruyup kavruldu. Hatta leş ve cifeleri bile yemeye mecbur kaldılar. Hatta onlardan kimileri açlık sebebiyle kendileri ile gökyüzü arasında bir duman görüyorlardı. Sonra ayette haber verildiği gibi:
«Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı kaldır” (Duhan ayet 12) diye yalvardılarda bu azab kendilerin den kaldırıldı, dedi. Sonra Abdullah (ta.):
«Biz azabı biraz kaldıracağız. Şüphesiz sizde geri dönücülersiniz.” (Duhan 15) ayetini okuyarak “Mekke müşrikleri gerçekten geri dönüp küfrettiler.” dedi. Abdullah devamla şöyle anlattı:
Allah onlara “O gün (onları) en çetin bir kavramayla yakalarız” (Duhan 16) ayeti yle belirttiği Bedir harbi gününe kadar süre tanıdı. Bedir günü onlardan intikamını aldı.
Bu Buhârî ve Müslimin ittifakla rivayet ettikleri bir haberdir. [6]
Hicri 219’da ölen Ali b. Sabit ed- Dehhân anlatıyor. Bize Esbat b. Nasr, Mansûr-Ebûd Duna, Mesrûk isnadıyla Abdullah b. Mesut’tan şöyle dediğini anlattı: Allah RasülÜ insanların kendine sırt çevirdiğini görünce: “Allahınm Yûsuf’un yedi kıtlık yılı gibi yedi yıl ver” buyurdu. Onları öyle bir kıtlık sardıki leşleri derileri ve kemikleri bile yediler. Ebû Süfyan ve diğerleri Efendimize gelerek: Birde sen Rahmet olarak gönderildiğini iddia ediyorsun. Halbuki senin kavmin helak oluyor. Onlar için Allah’a dûa ediversene dediler. Efendimiz de onlara dûa edince yağmura kandılar. (Böylece yedi gece hava kapalı yağdı. İnsanlar yağmurun afatından şikayete başlayınca Efendimiz (s.a.v.):
“Allahım üzerimize değil çevremize yağdır” buyurunca bulutlar çekildi ve yağmur çevreye yağdı. [7]
İbni Mes’ut devamla derki Kureyş’e bela olan Dûhan ibreti, Rum ibreti kıskıvrak yakalama ve ay yarılması ibretlerin in hepsi gerçekleşmiştir. Bunların hepsi Bedir günü olmuştur. [8]
Yine Şeyhayn A’meş hadisinde Ebû’d Dûfıa- Mesruk isnadıyla Abdullah (r.a.)ın şöyle dediğini anlatır: Beş alamet olup geçmiştir.
1- E1-Lizâm ayetinde onlara yakında gerekli görülen azab
2- Rûm âyeti
3- Duman ayeti
4- Ay yarılma âyeti
5- Batşe (kıskıvrak kafirlerin yakalanmas ı) ayeti. [9]
Eyyub ve diğerleri İkrime aracılığıyla İbni Abbas’tan şöyle dediğini anlatırlar: Ebû Süfyan açlıktan dolayı Nebi (s.a.v.)e yardım istemeye geldi. Çünkü yiyecek hiç bir şey bulamıyorlardı. Hatta deve tüylerini kanla karıştırıp ateşte kızarttıkları ILHIZ denen şeyi yemeye başlamışlardı. Bunun üzerine:
«Andolsun biz onları öyle bir azabla yakaladıkki buna rağmen, Rablerine ne boyun eğdiler ne de tazarruda bulundular . (Mü’minûn ayet 76)» ayeti indi. Bunun üzerine Rasülullah dûa ettide onlardan bu darlık gitti. [10]

[6] Buharı Tefsir 65 Duhan suresi. Müslim Sıfatü’l Münafikîyn 2798; Müsned 1/381-431-441; Beyhakî Delâil 2/325-326; Tahavî Müşkilü’I Asar 1/420 Bu-harî Edebü’l Müfred 664; Ebû Nuaym Delail 159; Taberâni Kebîr 9/244.
[7] Buharî Istiska Cilt 2/15 h. no 1007 Beyhakî Delâil 2/326 Müslim Sıfatü’l münafikîyn 2798 Taberi 25/112 Ebû Ya’la Müsned 9/5145 İmam Ahmed Müsned 1/441. Tirmizî 3251 Huveydi 1/63
[8] İbni Mes’ud’un sözü metinde eksik kaldığından biz bunu Beyhakîdekine göre terceme ettik. Delâü 2/327. İbni Ebî Şeybe Musannef 14/359 Taberî Tefsir 25/64
[9] Buharı Tefsir Dühan suresi Hadis no 4S25 Müslim 2798/41 Müsned 5/128 Beyhakî Delâil 2/328 Tirmizî Tefsir Dühan suresi Nesai S. Kübra 6/422 h. no: 11374 Taberi Tefsir Cüz: 21/17
[10] Beyhakî Delâil 2/329; Taberî Tefsir 12/45
İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, 1/327-330

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: