Akabe Biatında Bulunanların Adları

Temsilcilerin adlan önce bildirildiği için bunları tekrar etmiyorum.
Evsten Olanlar Selem b. Selâme b. Vakş.
Benî Hariseden Zuhayr b. Rafi, Ebû Bürde b. Niyâr, Büheyr b. el-Heysem.
Benî Amr B. El-Avf’tan: Rifâa b. Abdi’l Münzir İbni İshak bu zatı Ebu’I Heysem b. et,-Teyhan’ın yerine temsilci olarak gösterir. Uhut günü okçuların komutanı iken şehit düşen Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu’mân, Yemâme harbinde öldürülen Ma’an b. Adiy ve Uveym b. Sâide. İste  Evsten  Akabe  biatında  hazır bulunanlar ın  tamamı  11  kişidir. [408]


Benî Neccâr Hazreçinden Ebû Eyyûb Halid b. Zeyd, Muâz b. Afra, Avf b. Afra, imâra b. Hazm. Bu son zat yemame günü şehit edildi.
Benî Amr B. Mebzul Bedir harbinde bulunan Sehl b. Atik.
Benî Amr B. Neccar: (Bu oymak Hudeyle oğullarından gelmedir) Evs b. Sabit. Ebû Talha Zeyd b. Sehl.
Benî Mazin B. Neccar: Kays b. Ebî Sa’sa Amr b. Guzeyye.
Bıl-Hâris B. El Hazreç: Hârice b. Zeyd, Hallâd b. SUveyd, bu zat Kureyza seferinde şehit oldu. Ebû Mes’ud, Ukbe b. Amr.
Benî Beyâda: Ziyad b. Lebîd, Ferve b. Amr, Halid b. Kays.
Benî Zürayk: Zekvân b. Abdi’l Kays. Bu zat Medine’den Mekke ye Rasülü Ekremin yanma göç ettiğinden kendine “Muhacir Ensarlı” denilirdi. Uhut harbinde şehit oldu. Abbâd b. Kays Harise b. Kays.
Benî Seleme: Bişr b. Berâe b. Ma’rur. Bu Akabedeki temsilcile rden biriydi. Sinan b. Sayfî, Tufeyl b. Numân (Hendek harbinde şehit edildi) Ma’kıl b. MUnzir, Mes’ûd b. Yezîd, Dahhâk b. Harise, Yezid b. Hirâm, Cebbar b. Sahr, Tufeyl b. Mâlik. Benî Ganm B. Sevâd: Süleym b. Amr, Kutbe b. Âmir, Yezîd b. Âmir, Ebû’l Büsr Ka’b b. Amr, Sayfî b. Sevâd. Benî Nâbî B. Ammâr: Sa’lebe b. Ğareme (Hendekte öldürüldü) Amr b. Gamame. tsa b. Âmir. Abdullah b. Üneys, Halid b. Adiyy Benî Hıram: Câbir b. Abdillah (babası) Abdullah b. Amr b. Hıram, Muaz b. Amr b. el-Cumûh. Sabit b. el Ceza (Taif’te şehid edildi) Umeyr b. el-Hâris, Hudeye b. Selâm. Muâz b. Cebel: Benî Avf B. El Hazreç Abbas b. Ubâde (Bedir harbinden şehid oldu). Ebû Abdirrahma n Yezid b. Sa’lebe el-Belevî. Bu zat onların anlaşmalısıydı. Amr b. el Haris. Benî Salim B. Ğanm B. Avf: Rifaa b. Amr, Utbe b. Vehb. Benî Sâide: Sad b. Ubâde ile Münzir b. Amr. Bu ikisi akabe günü temsilcile rdi. Münzir Bi’ri Mâûne faciasında emir idi. Orada şehid oldu.
İki kadına gelince: Bunlar Ümmü Menî’ Esma b. Amr b. Adiy ile Akabe biatmda kocası Asım b. Ka’b ve iki oğlu Habib ve Abdullahla beraber hazır bulunan Ümmü Umara Nesîbe idi. Yalancı peygamber MUseyleme’nin öldürüldükten sonra organlarını tek tek kestiği zat bu Habib idi. [409]
İbni İshak derki: Ensar biati yapıp oradan ayrıldığının ertesi sabahı Kureyş biat durumunu ve neler olduğunu araştırmaya koyulup bu işin gerçek olduğunu öğrendiler. Hemen Ensarı aramaya çıktılar. Yolda Sa’d b. Ubâdeye yetiştiler. Yanındaki Münzir b. Amr ise kaçıp kurtulabil di. Sa’d b. Ubade’nin ellerini bir kendirle boynuna bağladılar. Sa’d gür saçlı idi. Onun kaküllerini yolmaya yere vurmaya yumruklama ya başlayıp tâ Mut’ım b. Adiy ile Haris b. Ümeyye oraya gelene kadar dövdüler. Sa’d bu ikisini Medineye geldikleri zaman himaye ederdi. Bunlarda Sa’dı Kureyşlilerin elinden alıp serbest bıraktılar. [410]

[408] İbni Hişâm 2/207.
[409] İbni Hişâm 2/210.
[410] İbni Hişâm 2/204; ibni îshak’ın bu izahı  İbni Hİşâm’dan biraz daha tafsilatlıdır. Sa’d derki:
-Vallahi ben onların elinde iken bir gurup Kureyşli önüme çıktı. İçlerinde beyaz benizli pınl pırıl görüntülü uzun tatlı ahenkli bir adamda vardı. Ben kendi kendime “bunlar arasında hayır beklenen biri varsa oda bu adamdır” diye düşündüm. Yanıma gelince bana bir yumrukta o attı. Kendi kendime “Vallahi bu adamdan sonra diğerlerinden hiç hayır gelmez” dedim. Beni sürüyüp dururlarke n içlerinden biri merhamete gelip bana yaklaştı ve “Vay yazık! Senin Kureyş’ten İttifak yada anlaşma yaptığın birileri yokmu?” dedi. “Evet” var. Ben Cübeyr b. Mütim’i ile Haris b. Harbi korurdum” dedim “Vay sana ne duruyorsun bu adamların adını söyleyip aranızdaki anlaşmayı belirt” dedi.. Bende öyle yaptım. Bu adamda hemen bu ikisini aramaya çıktı. Onlan Kabe’de buldu, ve onlara “Hazreçten bir adam şimdi el Ebtahta dayak yiyor ve sizin adınızı seslenerek imdat diliyor, aranızda sözleşme ve teahhüt olduğunu söylüyor” demiş “Kim acaba” demişler. Adamda “Sa’d b. Ubâde” imiş deyince Onlar “Vallahi doğru söylemiş, O bizim tüccarlarımıza eman verip onları Medine’de korurdu.” dediler. Hemen oraya gelip Sa’dı onların etinden kurtardılar. Sa’d’a gelip yumruk atan kişi Süheyl h Amr imiş Sa’d’a yaklaşıp durumunu soran kişide Ebu’l Buhterî b. Hişâm idi.
İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, 1/428-431

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: