Medine’ye Geliş Tarihi

Velid b. Müslim, Abdulah b. Yezîd, Ebû’I Beddâh b. Âsim b. Adiy isnadıyla Babası Âsim b. Adiy’den şöyle nakleder.:
-Peygamber (s.a.v)  Medine’ye bir pazartesi günü Rebî’Ül evvel
ayının on ikinci günü gelmişti. Medine’de, vefatına kadar-on yıl kaldı. [471]


İbni İshak da derki:
-Tam olarak bilinen Efendimiz’in (s.a.v) Rebiü’l evvel ayının on ikinci pazartesi günü gelmiş olduğudur. Kimileride Rebi’ül Evvel ayının ikinci günU olduğunu öne sürerler:
Bu haberi Yunus ve diğerleri Ibni İshak’dan rivayet ederler. [472]
Abdullah b. İdrîs, İbni İshak -Muhammed b. Ca’fer-Urve -Abdur-rahman b. Uveym, isnadıyla kavminden bir adamın şöyle dediğini anlatır:
-“Nebî (s.a.v) RebiÜ’İ evvel ayının on ikisinde pazartesi günü geldi. Rebiü’l Evvelin geri kalan günleriyle üç günde (Rebiü’l Ahirden) fazla kalarak Küba’da ikamet etti. Bir Cuma günü Kasvâ adlı devesine binip yola çıktı. Amr b. Avf oğullan Rasûlullah’m (s.a.v) kendi yanlarında onsekiz gün eğleştiğini iddia ederler. [473]
Zekeriyya b. İshak’tan Amr b. Dinar aracılığıyla Abdullah b. Ab-bas   (r.a)ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar:
“Nebî (s.a.v) Mekke’de onüç yıl eğleşti. Altmış Uç yaşında da vefat etti”  Bu müttefekun aleyh bir hadistir. [474]
Süfyan b. Uyeyne de Yahya b. Saîd el -Ensârî aracılığıyla Saîd’in kendi  akrabalarından olan  yaşlı bir kadınin  şöyle dediğini  anlatır:
“Ben İbni Abbas (r.a)’ı Sırma b. Ebî Kays el-Ensariye [475] gelip giderken görürdüm. İbni Abbas şu beyitleri ondan rivayet ederdi.:
1- On hac yılı boyunca uygun bir dost bulma ümidiyle Kureyş arasında olanlara nasihat etti durdu.
2- Mevsimler boyu hacca gelen kabilelere kendini arzettiyse de, ne barındıracak birini nede da’vetçi olacak birini görebildi.
3- Bize geldiğinde ise onlardan uzaklığı ona güven verdi. Böylece Taybe (Medine) de razı ve mesrur yaşadı.
4- Artık uzak zalimin zulmünden korkusu kalmadı. Azgın insanların azmalarındanda korkusu yok.
5- Biz ona malımızın ekserisini ve canımızı, harp ve yardımlaşma zamanı verdik.
6- Eğer o sevgili uygun görse biz insanlarda n ona düşmanlık gösteren herkese saldırırız.
7- Kesinlikle “Allah’tan gayri birşey olmadığını” ve Allanın kitabınm hidayet rehberi olduğunu biliyoruz. [476]
Abdü’l Aziz b. Süheyl aracılığıyla Abdü’l Vâris, Enes’in (r.a) şöyle dediğini nakleder: Nebî (s.a.v) Medine’ye geldi. Ebû Bekir terekesind e  idi. (saçlarının aklığından) Ebû Bekir yaşlı bir adam gibi tanınıyor. Nebî (s.a.v) ise (kır saç olmadığından) bilinmeyen bir genç gibiydi. -Enes bu sözüyle Ebû Bekrin sakallannd aki beyazlığı kasdediyor yoksa esas yaşlılığı değil, Enes derki: Medine’ye gelirken yolda- Ebû Bekre rastlayan adamlar: “Yâ Ebû Bekir! Şu aranıza aldığınız adam kim” diye sorarlar O da:
“Bu bana yolu gösteriveren bir zat” derdi. Muhatabı o zaman bunu esas yol zannederdi . Oysa Ebû Bekir “Hayır yollarını” kasdediyor du. Yolda gelirlerke n bir ara bir Süvari onlara yetişmişti. Ebû Bekir “Yâ Nebîyyallah! Şu atlı bize yetişti” demişti. Nebi (s.a.v)de: “Allahım onu yere çarp” buyurdu. Hemen atı yere serpildi. Sonra kişneyerek ayağa kalktı. Adam da “Yâ Rasû-lallah! Bana ne dilersenj onu emret, emrindeyim ” dedi. Efendimiz (s.a.v) ona: “Yerinde dur da bize yetişecek adamları sakın bırakma” buyurdu. Bu herif gündüzün başında Peygambere savaşa gelen biriyken gündüzün sonunda Peygamber tarafından silahlandırılan bir mücahit olmuştu.
Nebî (s.a.v) El-Hârra denen yerde konaklayıp Ensâr’a haber saldı. Onlarda Efendimizl e Ebû Bekrin olduğu yere geldiler. Selam verip: “Güvenle itaat olunan kişiler olarak hayvanlara binebilirs iniz” dediler. Onlarda develerine binip kalkınca Ensar onların etrafını silahla koruma için kuşatma altına aldılar.
Medine’de “Allah Rasûlü geldi, Allah Rasûlü geldi” denilmeye başlandı. Efendimiz yoluna devam edip Ebû Eyyüb el Ensârî’nin evinin yanı başına gelince hayvanından indi.
Enes devamla derki: Efendimiz kendi Medine Ensarın’a konuşurken Abdullah b. Selâm onu duymuştu. O zaman İbni Selâm ailesine ait bir hurmalıkta çoluk çocuğuna hurma devşiriyordu. Hurma devşirme işinide acele ederek hurma topladığı kabla birlikte Efendimiz’e (s. a.v)e geldi. Peyğamber’den dinleyeceğini dinledi. Sonrada ailesinin yanına döndü. Nebî (s.a.v): “Ashabımın hangisinin evi daha yakın” buyuranca Ebû Eyyûb el-Ensâri “Ben yâ Rasûlullah! İşte evim şu!” dedi. Efendimiz (s.a.v) de: “Haydi git de bize öğle uykusu (Kaylede)
Efendimiz’in Medine’ye Hicreti kestireceğimiz bir yer hazırla” diye emretti. O da gidip kayluleîiği hazırladı. Sonra gelerek: “Ya Nebîyyallah! Her ikinizede-kaylûle yapacağınız bir yer hazırladım” dedi. Efendimiz Uji “Allanın bereketi üzere haydi kalkın” buyurunca gidip kestirdile r. Nebî (s.a.v) uykudan gelince Abdullah b. Selam tekrar geldi ve: Şahadet ederim ki, sen gerçekten Allah Rasülüsün, Hakkı getirdin. Yahudiler
kesinlikle benim seyyidleri ve bilginleri olduğumu bilir, dedi. Enes 46 gerisini anlatır(ki ileride gelecektir ). [477]
Peygamberi miz, Medine’deki on yılı Üçüncü ciltle devam edecektir. Bundan sonraki ikinci cildde Şemail ve Delailin-Nübüvve ele alınacaktır. [478]

[471] Tarîh-i Halîfe & 55; Taberî 2/266; Beyhakî Delâil 2/511.
[472] Beyhakî Delâil 2/5912; Halîfe b. Hayyat Tarih 55.
[473] Beyhakî Delâil 2/512. Burada Efendimiz Benî Salim yurduna gelince Cum’a namazı vakti girdiği ve Efendimizi n onlara Cum’a kıldırdığı da vardır. Aynı hadiseyi îbni Hişâm da İbni İshâk da anlatır.
Burada bir hatırlatma yapalım. Tarihi bu şekilde okuyan kardeşlerimiz şaşıp kalırlar. Medine’yi görmeyenler Küba ile Medine arasını çok uzak bir yer sanıyorlar. Oysa bugün” Medine 500 bin bile nüfusu yok. Küba nerdeyse ortasında kalacak Küba mescidi ile Efendimizi n Medine Mescidi arası sadece 4 km.lik bir mesafedir. Bu Benî Salim yurdundaki Mescid-İ Cum’a ile Küba mescidi arası sadece üç beşyüz metreden ibarettir.
[474] Buharı Menakıbü’l Ensar 53/46; Tarîh-i Halîfe 55, Beyhakî Delâü 2/512.
[475] Strma, Adiy h Neccâr oğullarının kardeşi ve ibni Ebi Enes’in oğludur.   
[476] İbni Hişâm 2/255; Beyhakî Delâil 2/513-515; Taberî 2/385; İstiâb 2/20£
[477] Buharî Menâkib 63/45; Ravdu’l Unf 2/291; İbni Sa’d Tabâkat 1/235
[478] İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, 1/469-473

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: