Kurdun Efendimiz S.A.V İle Konuşması

Kasım b. el Fadl el-Huddânî, Ebû Nadra yoluyla Ebû Saîd elHudrî’nin (r.a.) şöyle dediğini rivayet eder:
Çobanın biri Harra (denen kara taşlıklı yazı)’da davar güderken kurdun biri koyuna saldırdı. Çoban hemen koyunla kurdun arasına gerildi. Bunun üzerine kurt kuyruğunun üzerine çömelerek çobana “Allah’ın bana yolladığı rızkıma engel olmaya Allah’tan korkmaz mısın?” dedi. Çoban şaşırarak:


-Hayret doğrusu! Kurda bak, kuyruğunun üstüne çömelmiş insanların diliyle konuşuyor” dedi. Kurt da: “Sana, benim bu konuşmamdan daha fazla şaşacağın bir şey anlatayım mı? Allah Rasûlü iki Harra (Doğu ve Batı Harraları) arasındaki bir yerde (Medine’de) insanlara geçmiş milletlerin vaziyetlerini anlatıyor.” dedi. Çoban da koyunları sürüp Medine’ye gelince onları bir köşeye yerleştirdi, sonra da Rasûlüllah’ın yanına girip, kurdun konuştuğunu anlattı. Bunun üzerine, Rasûlüllah (s.a.v) insanların yanına çıkıp çobana: “Kalk da durumu anlat.” buyurdu. Çoban da kalkıp insanlara gördüğünü anlattı. Rasûlü Ekrem de:
«Çoban doğru söylüyor. Dikkat edin. Yırtıcı hayvanların insanlara konuşması kıyamet alametlerindendir. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, kıyamet kopmadan yırtıcı hayvanlar insanlara konuşacaktır. Hatta kişiye ayakkabısının tasması ile sopasının ucundaki püskülü bile konuşacak, kendinden sonra ailesinin neler yapacağını uyluğu haber verecektir .» buyurdu.
Bu haberi Tirmizî rivayet edip. “sahih ama ğarîb bir hadis” demiştir. [30]
Abdü’l Hamîd b. Behrâm ve Ma kıl b. Ubeydillah , Şehr b. Havşeb aracılığıyla Ebû Hüreyre’den veya Ebû Saîd el Hudrî’ den (r.a.) buna benzer bir rivayette bulunuyor. O sahih, hasen bir hadistir. [31]
Süfyan b. Hamze, Abdullah b. Âmir el-Eslernî, Rab fa b. Evs, Enes b. Amr isnadıyla Ehbân b. Evs (r.a.)’dan nakline göre Ehbân’m koyunları varmış. Kurt kendisiyle konuştuğunda doğruca Nebi (s.a.v) e gelip Müslüman olmuş.
Buharı; “Bu hadisin isnadı kuvvetli değildir.” diyor. [32]
Yusuf b. Adiy der ki; bize Cafer b. Cesr, babası Abdür-rahman b. Harmele, Said b. Müseyyeb isnadıyla Abdullah b. Ömer (r.a.)’m şöyle dediğini anlatır: Rasûlüllah (s.a.v) zamanında kendine ait davarının başında bir çoban vardı. Bir ara kurt gelip bir koyunu kaptı. Çoban da sıçrayarak koyunu kurdun ağzından çekip aldı. Bunun üzerine kurt ona: “Allah’ in bana yedirdiği bir yemeği ağzımdan almaya Allah’tan kor-muyor musun?” dedi. Ravî hadisin gerisini yukardakil er gibi anlattı. [33]

[30] Tirmizî 2272, Hakim 4/467, Müsned 2/306, 3/83,88,89, Ebû Nüaym Delâil hadis no. 270, Beyhakî Delâil 6/41,42. Tirmizî hadisi sadece Kasım b. el Fadl rivayet ettiği için ğarîb sayar. Beyhakî Delâil’de ğarîb olmadığını dıger yolları zikrederek ispatlar ve sahihtir der. Zaten Zehebî de bundan sonraki haberin sonunda buna işaret ettiği gibi, Hakim’in sahih demesine de katılır. İbni Hibban da hadisi sahih sayar. (El İhsan 8/145).
[31] Müsned 3/8S. Beyhakî Delâil 6/43, Ebû Nüaym no 271. Bu hadisin aslı Bu-harî deki hadistir. Bak Buharı Ashabın Nebiyyi 62/6, Enbiya 60/54, Müslim Fazailüs Sahabe 13. Bak Edebü’l Müfred 902, Humeydî Müsned 1054, 1055.
[32] Buharı Tarihü’l Kebîr 2/44,45 no 1633, Beyhakî Delâil 6/43. Hakim Müsted rek İbni Sa’d Müsned 3/8S. Buharî’nin “bu hadisin isnadı kuvvetli değildir” sözüne Beyhakî “bu haberi takviye eden diğer rivayetler geçmişti” demektedir . Ayrıca Beyhakî bunu Deiâüinde  sekiz ayn rivayetle Ebû Saîd el  Hudrî (r.a.)’dan nakleder.
[33] Yusuf b. Adiy el Kâmil fiz Zuafâ 2/573. Buradaki ravî Ca*fer b. Cesr hadisçilerin ittifakıyla zayıftır. Nitekim İbni Adiy de onun münker haberleri nakleden biri olduğunu söyleyip bu hadisi de o meyanda sevkeder. Ancak Ze-hebî bu haberi burada yukardakil ere şahit olarak getiriyor. 
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/30-32

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: