İki İslami Grubun Çarpışacağı Haberi

El A’rac  aracılığıyla Ebû’z Zinad Ebû Hüreyre (r.a.)tan Efendimizi n (s.a.v) şöyle buyurduğunu anlatır:

«İki büyük grup birbiriyle savaşmadıkça kıyamet kop-mayacaktır. Aralarında büyük bir çarpışma olacaktır. Her ikisinin da’vası da bir (islam davası) olacaktır.» Yine kıyamet kopmadan hepsi de peygamberl ik iddia eden otuz kadar yalancı Deccal çıkacaktır. Yine kıyamet kopmadan ilim ruhu öldürülecek, zelzeleler çoğalacak, zaman yaklaşacak, fitne ortalığı kasıp kavuracak, ölüm demek olan Herec çoğalacak. Yine kıyamet kopmadan aranızda mal çoğalıp artacak, hatta mal sahibi, “zekatımı kabul eden olacak mı” tasasına düşecek. Hatta zekatını birine teklif edecek de teklif edilen adam: “Artık benim mala iştahım kalmadı.” diyecek.

Hatta kıyamet kopmadan insanlar bina yapma yarışma çıkacak. Kıyamet kopmadan (öyle kötü günler gelecek ki) birinin kabrinden ge­çen adam: “Keşke bunun yerinde ben olaydım.” diyecek. Kıya­met kopmadan Güneş battığı yerden doğacak. Doğunca bütün insanlar onu görüp topyekün iman edecekler, halbuki daha önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamışsa kişi­ye bu sıradaki imanı fayda vermeyecek . Elbette kıyamet ko­pacaktır. Kişi devesini sağıp dönecek ama onu yemeye vakit bulamayaca k. Kişi havuzunu yapıp sıvasını bitirecek ama içi­ne su doldurmada n kıyamet kopacak. Kişi ağzına yemeğini götürüp onu yiyemeden kıyamet kopacaktır.

Hadisi Buharı rivayet etmiştir.[47]

Yine Buharı ve Müslim, Hemmara yolu ile bu haberi Ebû Hüreyre (r.a.)tan rivayet etmişlerdir.

Saffan b. Amr anlatıyor: Şam ordusu altmış bin kişiydi. Onların yirmi bini öldürüldü. Irak ordusu ise yüz yirmi bin kişi olup kırk bini öldürüldü. Bu olay Sıffeyn harbinde oldu.[48]

[47] Buharı 61/25. 92/25; Müslim 157: MüSned 2/313, 3/95; Beyhakî Delâil 6/41S. Müellif hadisin başını almışsa da biz önemine binaen Buharı’den metni tam veriyoruz. Ayrıca bak.: Abdürrezzak Musannef 1S65S; Beyhakî Delâil 6/41S; Humeydi Müsned 749; Beğavi Sünne 10/229. 15/38.
[48] Beyhakî Delâil 6/419. Bu rakamlar tam kesin diğildir. Zira kaynaklar ayrı ayrı rakam veriyorlar . Mesela. Halife b. Hayyat’ın “Tarirfinde İbnİ Sîrin’in. “Sıffeynde ölü sayısı ”elli bini Şâttılı. yirmi bini Iraklıiar’dan olmak üzere yetmiş bin ölü” der. ‘İkdül Ferîd” adlı eserde, “Muavfye seksen bin kişiyle Şam’dan, Hz. AH de doksanbeş bin kişiyle Köfe’den hareket etti” diyor. Mes\”ıdî de Müıııcuz Zeheb adlı eserinde (2/3S4), ;ıBu hususta ortak görüşe göre Hz. Ali’nin ordusu doksan bin. Muavİye’ninki İse seksenbeş bin olduğudur.'” der.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/95-96

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: