Kendi Asrındakilerin Yüz Yıl İçinde Öleceği Haberi

İbni Cüreyc anlatıyor: Bize Ebûz-Zübeyr haber verdi ki, tendisi Câbir b. Abdillah (r.a.)ı şöyle derken işitmiş: Vefatın­dan bir ay önce Nebi (s.a.v)’i şöyle söylerken duymuştum:

Bana kıyameti soruyorsun uz. Ona dair bilgi ancak Allah katmdadır. Allah’a yemin ederim ki, bugün yer yüzünde hay­atta canlı olanlardan hiç bir nefse yüz sene ömür gelmeyecek ­tir.

Hadisi Müslim naklediyor .[66]

Şuayb b.’EbîHamze, Zührî, Salim b. Abdillah ile EbûBekr b. Süleyman b. Ebî Haseme aracılığıyla İbni Ömer’in (r.a.) şöyle dediğini anlatır:

-Rasûlü Ekrem (s.a.v) Ömrünün sonuna doğru bir gece yatsı namazını kıldırmış ve selam verince:

«Şu gecenizi size anlatayım mı? Bu geceden itibaren yüz sene başına kadar bugün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacak tır.» (İbni Ömer der ki: İnsanlar Efendimizi n bu sözünü anlamada yanılıp yüz yıl içinde olacak şeyleri kendi bildikleri bazı tevillerle izaha kalktılar Halbuki Nebi (s.a.v) bu sözü ile o günden itibaren yüz yıl sonra o asrın bitmiş ola­cağını belirtmişti).[67]

Buharı ve Müslim bunu ittifakla rivayet ederler.

Cürayrî anlatıyor: Ebû’t Tufeyl ile birlikte tavaf ediyor­dum. “Rasûlü Ekrem’e yetişenlerden benim dışımda kimse kalmadı” dedi. Ben, “Peki Rasûlüllah (s.a.v)in şekli nasıldı?” diye sorunca, “Efendimiz ak benizli, zarif yapılı ne iri ne cılız idi” dedi.

Bu haberi Müslim rivayet ediyor.[68]

Ebû’t Tufeyl’in yüz on yılında vefat ettiği bu konudaki gö­rüşlerin en doğrusudur.[69]

İbrahim b. Muhammed b. Ziyâd el-Elhânî babası aracılı­ğıyla Abdullah b. Büşr (r.a.) dan nakleder ki: Efendimiz (s.a.v) kendisine:

«Şu çocuk bir asır yaşayacaktır.» buyurmuştur. Ravi der ki: O yüz yıl yaşadı.[70]

[66] Müslim 2538; Tirmizî 2250; Beyhakî Delâil 6/501; Müsned 1/293, 3/326, 345, 385; Ebû Ya’la Müsned 5/144, 275S; (Ancak bu Enes hadisidir) Tahavî Müşkiİ  1/163; Hakim Müstedrek 4/499; İbni Hibban 2979, 2980.
[67] Buharı Mevakîîüssalah bab 40; Müslim 2537; Tirmizî Fiten 2251; Ebû Dâvûd Melahim 17 no. 4384; Müsned 2/8S, 121, 221 Beyhakî Delâil 6/500; (Parantez arası Buharî’nin ilavesi olup Zehebi atlamıştır) Beyhakî Sünen 1/453, 9/7; Hakim 2/37; Begavî Sünen 2/193.
[68] Müslim 2340; Müsned 5/454; Beyhakî Deîâil 6/501; Tirmizî Şemail s.14.
[69] Beyhakî Delâil’de (6/501) derki: Ebu’t Tufeyl Uhut harbi yılı doğdu. Hicretten yüz yıl sonra öldü. (Bunun Efendimiz’in vefatından yüz sene sonra olduğu da söylenir) Böylece Onun ölümü Efendimiz’in haber verdiği tarihten itibaren 100 yıl geçtikten sonra olmuş oluyor. Yine Beyhakî’nin İmam Ahmed b. Hanbel’den nakline göre bizzat Ebu’t Tufeyl Velîd b. Abdillah b. Cümey’a kendinin Uhut yılı doğup Rasûlüllah’ın sekiz yıllık hayatına yetiştiğini anlatır.
Ebu’t Tufeyl: Zehebî’nin Siyer-i .Vlamün Nübelâsında 3/467 bildirdiğine göre asıl adı Âmir b. Vasile el-Leysîdir. En son ölen sahabe budur. Dört kadar hadisi bize ulaşmıştır.
[70] Buharî Tarihi Kebir 1/323; Buharı Târihi! Evsat 93, 186; Hakim Müstedrek 4/500; Beyhakî Delâil 6/503; İbni Kesîr bu haberi Vakidî’den nakleder. 6/241. Bu Ebu’t Tufeyl değil, Abdullah b. Büşr’ün kendisidir .
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/106-108  

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: