Gönüllerden Ve Zihinlerden Bazı Ayet Ve Surelerin Silinmesi

Ebû Harb b. Ebîl Esved, babası Ebu’l Esved aracılığıyla Ebû Mûsâ el Eş ‘arî’nin (r.a.) şöyle dediğini nakleder:

-Vakti ile biz uzunluğu ve çetinliği bakımından Berâe su­resine benzettiğimiz bir sureyi ezbere okurduk. O sure bana unutturuldu, ondan sadece,

«İnsanoğlunun iki vadi (dolusu) malı olsa kesinlikle üçüncü vadiyi aramaya kalkardı. Ademoğlunun karnını top­raktan başka bir şey dolduramaz .» kısmı hatırımda kaldı. Yine biz vaktiyle «Sübhane Sebbihisme » kelimesiyle başlay­an surelerden birine benzettiğimiz bir sureyi ezbere bilir­dim. O da bana unutturuldu. Sadece:

«Ey iman edenler! Yapmayacağınızı niye söylersiniz? (Yada: Yapmayacağınızı söylemeyin).[14] Bunlar boynunuzda şahit olarak yazılacak ve kıyamet günü bundan sorulacaksınız» kısmı hatırımda kaldı.

Bu haberi Müslim rivayet etmiştir.[15]

Şuayb b. Ebî Hamze ve diğerleri Zührî’den şöyle nakle­derler:

-Bana Ebû Ümame b. Sehl (r.a.) in haber verdiğine göre; Rasûlüllah (s.a.v) in Ashab’mdan bir grup kendisine anlatmış lar ki: “Adamın birisi geceleyin daha önce ezberlediği bir su­reyi okumak için kalkmış. «Bismülahirrahmanirrahim» dış ında bu sureden hiç bir şey okumaya gücü yetmemiş Sabah olunca durumu sormak için Efendimiz’in kapısına gelmiş.

Sonra bir diğeri derken toplanıvermişler ve birbirleri ne “Bizi buraya ne topladı?” diye sormuşlar ve böylece birbirleri ne bu surenin unutturulm a olayını haber vermişler. Sonra Rasûlül-lah bunlara izin vermiş girip ona durumlarını bildirmişler ve “Bu sure neydi?” diye sormuşlar. Efendimiz bir saat onlara hiç bir cevap vermeden durup ardından da;

«Bu sure dün gece neshedilmişti. Böylece onların kal­binden de silindi, yazılı bulunduğu her şeyden de silindi»

buyurdu.

Bu haberi Ukayl, İbni Şihab ez Zührî’den nakletmiştir. Orada ravi der ki; Zührî bunu anlatırken Saîd b. Müseyyeb de orada oturuyordu . Ama bu sözü inkar etmedi.[16]

Bu surenin neshedilme si ve gönüllerden kaldırılması pey­gamberlik delillerin dendir. Bu hadis sahihtir.[17]

[14] Parentez içindeki bölüm Müellif Zehebî’nin metnidir. Ancak müellif de be­lirttiği için ben tercemede Müslim nüshasını esas aldım.

[15] Müslim 1050; Beyhakî Delâil 7/156; Tahavî Müşkilü’l Asar 2/419. Müellif Zehebî merhum burada Beyhakî’yi esas alışından olacak, mevzuyu biraz kı­saltmış Müslim ve Tahavî’deki haber şöyle başlar:

-Ebû Mûsâ el Eş’arî (r.a.) Basra halkının kurrâlarına -yanına- gelmeleri için haber yolladı. Onlardan Kur’ân kıraati yapmış üç yüz kişi huzuruna girdiler. Ebû Mûsâ onlara; «Siz basra halkının en hayırlıları ve kıırrasısımz. Onlara Kur’an okuyııverin! Sakın boş busuna uzun bir süre öyle kalıp da sizden ön­cekilerin kalbierini n katıîaştiğı gibi kalplerini z katılaşmasın» diyerek metin­deki sözlerine devam ediyor.

Bu hadisin «insanoğlunun iki vadi dolusu..» kısmından sonrası çok meşhur olup Hz. Aişe, Enes, İbni Abbas, Übey b. Ka’b, Ebû Vâkıd el Leysî, Zeyd b. Erkam, Câbİr b. Abdillah tarafından da nakledilir . Bu rivayetler in hemen hepsinde “bilemiyoru m, bu Kur’an’dan bir ayetmiydi, yoksa değilmiydü”. Hz. Aişe rivayetind e “biz onu Kur’an’dan neshedilen bir ayet olarak görüyorduk” derken Übey (r.a.) da, “El Hâkümüt Tekâsür” suresi ininceye kadar biz bunu Kur’an’dan bir ayet kabul ediyorduk diye geçer.

Kaynaklar için aynca bak Buharı Rikak 81/10; Ebû Ya’la Müsned 4/2573; 5/2549, 2858, 2951, 6/3063, 3142, 3181, 3266, 3591, 11/6573; Abdürrezzak Musannef 19624; Taberî Tefsir 30/285; İmam Ahmed Müsned 3/122, 243, 272, 341, 247, 4/368, 5/117, 219, 6/55; Tirmizî 2337; Taberanî Kebîr 5/208; Daramî 2/319.

[16] Tahavî Müşkilül Asar 2/419; Beyhakî Delâil 7/157.

[17] İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/128-130

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: