Son İnen Sure

Ebul Umeys, Abdü’l Mecid b. Süheyl’den Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe’nin şöyle dediğini nakleder: İbni Abbas (r.a.) bana:

-Kur’an’m toptan en son indirilen suresinin hangisi oldu­ğunu biliyor musun?” dedi. Ben de “evet;

«Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman…» süresidir” de­dim. O da, “Doğru söyledin.” dedi.

Bu haberi Müslim rivayet etmiştir.[6]

Ebû Bişr, Saîd b. Cübeyr aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)m «izâ cae nasrullahi vel feth» suresi hakkında:

-Bu fetih Peygamberi miz (s.a.v)in eceli olup bunu kendisi­ne haber vermiştir ki; “Allah sana fethi müyesser kılınca bu senin eceliyin geldiğine işarettir, demişti. İbni Abbas bu sö­zünü Ömer (r.a.)a söylemişti. Bunun üzerine Ömer (r.a.):

-Bu sure hakkında ben de ancak senin bildiğin gibi biliyo­rum ey İbni Abbas!, dedi.

Bu haberi Buharı de bu anlamda rivayet etmiştir.[7] Şu’be de Ebû İshak’tan Berâe b. Âzib’i (r.a.):

-En son indirilen sure (Berâe)dir. En son indirilen ayet de (Nisa suresi son ayeti olan) «Yes tef tünek..» ayetidir, derken duyduğunu rivayet eder.

Bu müttefekun aleyh bir haberdir.[8]

Asım el Ahvel, Şa’bî isnadıyla sevk ettiği haberinde, Sev-rî. İbni Abbas (r.a.)in: “Allah’ın indirdiği son ayet, faiz ayeti­dir” dediğini söyler.[9]

Hüseyin b. Vâkıd da, Yezîd en Nahvî, İkrime aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)m: “Kur’an’dan en son inen ayet:

«Allah’a  döndürüleceğiniz  o  günden  sakının»   (Bakara 281) ayetidir, dediğini nakleder. [10]

İbni Arûbe, Katade aracılığıyla Saîd b. Müseyyeb’den Ö-mer (r.a.)m:

-Allah’ın en son indirdiği şey, ribâ ayetidir. (Biz onu Pey­gamber’e uzun boylu sormaya vakit bulamadık) Binaen aleyh, faizi de, faiz şüphesi olan şeyleri de terk edin, dediğini nak­leder.[11]

Bu sahih bir haberdir.

Ebû Ca fer de, Rebî b. Enes, Ebul Âliye isnadıyla Übey b. Ka%b (r.a.)ın: “Kur anın en son inen ayeti:

«Eğer yüz çevirirlerse, “Bana Allah yeter ! de» (Tevbel29) ayetidir, dediğini rivayet eder.[12]

Yukardaki görüşlerin ayrı olmasını özetlersek şu sonuca ulaşırız:

“Görüş sahiplerin in her biri bu konuda kendilerin e ulaş an bilgiyi haber vermektedi rler.

Hüseyin b. Vakid anlatıyor: Bana Yezîd en Nahvi’nin an­lattığına göre İkrime ile El Hasen b. Ebi’l Hasen şöyle demiş lerdir:

-Kuranı Kerim’in, Veylül lil Mutaffifîn, Bakara, Âli İm-ran, Enfal, Ahzab, Mâide, Mümtehine, Nisa, İza Zülzilet, Hadid. Muhammed, Ra’d, Rahman, Hel’eta, Talak, Lemyekün, Haşr, İza cae nasrullahi , Nur, Hacc, Münafikûn, Mücadele, Hucurât, Tahrîm, Saff, Cuma, Teğâbûn, Feth ve Berâe sûre­leri Medine-i Münevvere’de nazil oldu, “Mekke’de de…” Kur’ an’ın diğer sureleri nazil olmuştur.[13]

[6] Müslim Tefsir hadis na3024; İbni Ebî Şeybe Musannef 14/104; Beyhakî De­lâil 7/134.

[7] Buharı Tefsiri  İza Cae 65/110 hadis no 4970; Beyhakî Delâil 7/134; Taberî Tefsir Cüz 30/333.

[8] Buhari Feraiz 23/3; Müslim 1618/11; Beyhakî Delâil 7/136; İbni Ebî Şeybe 10/540, 541.

[9] Buhari Tefsir 65 Bakara suresi 279cu ayet; Taberi Tefsir’de aynı ayet; Bey­hakî Delâil 7/138.

[10] Beyhakî Delâil 7/137; İbni Ebî Şeybe aynı ifadeyi Berâe (r.a.)dan nakleder 10/541; Taberî Tefsir Cüz 3/115; İbni Abbas sözüne devamla derki; »Biz bîr Şeyi “yapın!” diye emrederiz de kimbilir, belki sakıncası yok. Bir şeyi ya­saklarız ama belki de bunda hiç bir sakınca yoktur»

[11] Müsned 1/36, 50; Beyhakî Delâil 7/138; Taberî Tefsir Cild 3, Cüz 3 S.114  

[12] Beyhakî Delâil 7/139

[13] Beyhakî Delâil 7/142.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/126/128

Reklamlar

7 Yanıt to “Son İnen Sure”

 1. berkay Says:

  evet güzel ama yazı kötü 50 den 0 aldınız
  yani

 2. hayati Says:

  yaaaa
  madem açıklamasını yazdınız surenin ismiinde yazıverin bi zahmet!
  ok!!!! 🙂

 3. osman nuri Says:

  helal olsun be!!!?
  yurubeeee!?????

 4. nurcan Says:

  çok beğendim helal olsun be !!! vallahi çok güzel bilgiler be ben bunla artık profösör olurum

 5. sevim gürbüz Says:

  ÇOK GÜZELDİ BU BİLGİLER ÖĞRETMEN BANA 5 VERİR ARTIK TEŞEKKÜRLER

 6. selda Says:

  yaaa niye son inen sureyi yazmadınızki yaaaa amn uff yaaa ne olurdu yassanızz

 7. selda Says:

  uff beee

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: