Efendimizin Gözleri

Ebû Bekr İbni Ebî Şeybe anlatıyor:
Bize Abbâd, Haccac (b. Erta), Simak isnadıyla Câbir b. Semûra (r.a.) m Rasûlüllah (s.a.v)in sıfatı hakkında; «Ben ona baktığım zaman kendi kendime, “gözleri kudretten sürmeli” derdim. Oysa sürmeli değildi. İnciğinde biraz incelik vardı. Tebessüm dışında kahkaha ile gülmezdi. [27]


Abdullah b. Muhammed b. Ukayl, Muhammed b. Ali isna-dıyla, babası Ali (r.a.) in şöyle dediğini nakleder: «Rasûlüllah (s. a.v)  irice gözlü, uzun kirpikli,  kırmızıya (ela) çalan göz renkli ve sık sakallıydı.» [28]
Halici b. Abdillah et-Tahhan. Ubeydullah b. Muhammed b. Ömer b. Ali b. Ebî Talib’in babası, dedesi, isnadıyla naklettiği haberinde şöyle der: “Ali (r.a.)a: «Bize Rasûlüllah (s.a.v) beyaz kızıllığa çalar derecede ak benizli, göz bebeği siyah ve uzun kirpikliyd i.» [29]
Abdullah b. Salim de Zübeydî. Zührî aracılığıyla Zührî’ nin Peygamber (s.a.v)in sıfatlarını anlatan Ebû Hüreyre’den Saîd b. Müseyyeb’in şöyle işitmiş olduğunu naklediyor :
-Peygamber (s.a.v), geniş alınlı, uzun kirpikli, siyah sakallı, gayet güzel ağızlı, geniş omuzlu, ayaklarının (ucu yada ökçesiyle değil) tamamını basarak yürüyen, çukur tabanlı olmayan bir yapıya sahip idi.» [30]
Abdü’l Aziz b. Ebî Sabit ez Zührî der ki:
-Bize İsmail b. İbrahim b. Ukbe, Mûsâ b. Ukbe. Küreyb isnadıyla İbni Abbas’m (r.a.): «Rasûlüllah (s.a.v) ön dişleri seyrekçe bir yapıda idi. Konuşunca ön dişleri arasında nur gibi görülürdü.» dediğini nakleder. Lakin ravî Abdü’l Aziz, hadisçiler indinde metruk biridir. [31]

[27] İbni Ebî Şeybe Musannef 9/114 te bir başka senedle kısaca alır. Buradaki rivayet Fazâü’dekidir. 11/513; Tirmizî Menakıb 3645; Şemail 12; Müsned 5/97, 105; Beyhakî Delâü 1/212; Fesevî Tarih 3/360.
[28] İbni SaM Tabakât 1/410. Beyhakî Delâil 1/212; Fesevî de Tarihinde Ubey-dillah b. Muhammed b. Ömer b. Ali’den buna yakın ifade ile nakleder 3/344; İbni Asakir T.Tarih-i Dımışk 1/322.
[29] İbni Sam 1/412; Beyhakî Deiâil  1/213; Fesevî 3/344
[30] Beyhakî Delâil 1/214: T. Tarihi Dimışk 1/336; Fesevî Tarih 3/345; Musan-nef-i Abdirrezza k 11/259.
[31] Timıizî Şemail 14; Beyhakî Delâil l/215:Begavi Sürme 13/223; Fesevî Tarih 3/360. Haber Zehebî’nİn de belirttiği gibi zayıftır. Zira Abdü’l Aziz b. Ebî Sabit bütün hadis otoriteler ince metruk biridir. Tirmİzî bile ondan nakletmesi ne rağmen onu zayıf sayar. Zehebî Mecmaüz Zevâid’de hadisi Tabera-nî’nin Evsafına isnad ederek zayıflığını söyler.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/137-138

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: