Peygamberlik Mührü

Hatem b. İsmail, Cüayd b. Abdirrahma n’m, es Sâib b. Yezîd’in şunları söylediğini işittim, dediğini nakleder:
-Halam beni Nebî (s.a.v)e götürdü ve “Ya Rasûlallah! Bacımın oğlunun sancısı var” dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü benim başımı eliye sıvazlayıp [78] bereket duası yaptı. Sonra abdest aldı. Ben onun abdest suyundan içtim. Sonra Efendimizi n arka tarafına geçip, dikildim ve iki omuzu arasındaki çadır düğmesi (veya keklik yumurtası) biçimindeki Peygamberl ik mührüne baktım.


Bu haberi Buharî ve Müslim naklederle r. [79]
Bu  geçen  ibareyi  “zirr  yerine  rizzü’l Haceleti diye okuyan yanılmıştır. Zira o kekliğin yumurtasıdır.
İsrail de Simâk’ı Câbir b. Semûre (r.a.)ı şöyle derken işittiğini nakleder:
-Rasûlüllah (s.a.v) şöyle idi: Onun yüzü Güneş ve Ay gibi testeker [80] idi. İki omuzu arasındaki peygamberl ik mührünü tıpkı güvercin yumurtası biçiminde gördüm, tıpkı vücûduna benziyordu .
Bu hadisi Müslim rivayet ediyor. [81]
Hammâd b. Zeyd ve diğerleri Asım el Ahval aracılığıyla Abdullah b. Sercisîn (bu konudaki haberinde) şöyle dediğini naklediyor :
-Ben Peygamber (s.a.v)in arkasına dolaştım ve iki omuzu arasındaki sol omuz kemiğinin üst tarafında yumruk gibi toplu bulunan Peygamberl ik mührüne baktım. Onun üzerinde siğil gibi bir “ben” vardı.
Hadisi Müslim buradakind en daha uzun bir metin ile rivayet ediyor. [82]
Ebû Dâvûd-u Tayalîsî, Kurra b. Halid, Muaviye b. Kurra aracılığıyla Muaviye’nin babası Kurra’nm şöyle dediğini anlatır:
-Nebî (s.a.v)’e gelip, “Ya Rasûlallah! Bana Peygamberl ik mührünü göster/’dedim. “Elini sok.” buyurdu. Elimi gömleğinin cebinden içeri soktum. Elimle tarayarak mühre bakmaya çalıştım. Gördüm ki, o omuz başı kıkırdağı üstünde, tıpkı yumurta gibiydi. Elim cebinde olduğu halde bu durum bile onun bana düa etmesine engel olmadı. [83]
Bu haberi Yahya b. Ebî Tâlib de Ebû Dâvûd-u Tayalisî’den rivayet eder, ancak «beydai-yumurta yerine sil’atü yani ur» tabirini kullanır.
Ubeydullah b. Iyâd b. Lakîd, babası Iyâd aracılığıyla Ebû Ramse’den şöyle dediğini rivayet ediyor:
-Babamla birlikte Nebi (s.a.v)in olduğu tarafa gitmiştim. Babam Efendimizi n iki omuzu arasındaki tıpkı ur gibi bir şeye baktı ve; “Yâ Rasûlallah! Ben insanları tedavî eden biriyim. Senin bu yumru urunu da tedav iedeyim mi?” diye sordu. Bunun üzerine Nebi (s.a.v.);
«Hayır! Onu yaratan tedavisini de yaptı.» buyurdu. Süfyan-ı Sevrî de bu hadisi Iyâd b. Lakîd den nakleder, ama “elma gibi” tabirini kullanır. Bu hadisin isnadı sahıhtır. [84]
Müslim b. İbrahim der ki: Bize Abdullah b. Meysera’nm Attâb’dan anlattığına göre. Attâb Ebû Saîd el Hudrî’yi şöyle derken duymuş:
-Nebî (s.a.v) in iki omuzu arasındaki Peygamberl ik mührü olduğu yerde kendiliğinden gelişen bir et parçasıydı. [85]
Kays b. Hafs ed Daramî anlatıyor: Bize Mesleme b. Alkame, Dâvûd b.Ebî Hind, Simâk b.Harb. Selâme el Lelî aracılığıyla Selman el Fârisî (r.a.)ın şöyle anlattığını haber veriyor:
-Peygamber (s.a.v)e geldiğimde, Efendimiz beni baksın diye gömleğini kaldırdı ve:
«Emrolunduğun şeye iyi bak!» buyurdu. Ben Peygamberl ik mührünü onun iki omuzu arasında tıpkı güvercin yumurtası gibi bir biçimde gördüm.
Bu hadisin isnadı hasendir. [86]
Humeydî anlatıyor: Bize Yahya b. Süleym et Tâifî, İbni Huseym (Abdullah b. Osman) isnadiyla Saîd b. Ebî Raşit’ten naklediyor : Rum kralı Hiraklius’un Peygamberi miz (s.a.v)e yolladığı elçisi olan (Ebû Muhammed el Mazini İbni Simâk) Et Tenûhî’ye Hımış şehrinde rastlamıştım. Kendisi komşum idi. Gayet yaşlanmış ne söylediğini bilemeyece k bir duruma gelmişti. Ona “(O elçilik meselesini ) bana anlatır mısın ?” dedim. Pekala diyerek anlatmaya başladı:
-Rasûlüllah (s.a.v) Tebük’e gelmişlerdi. Ben de Hiraklius’ un mektubunu alıp yola çıktım ve Tebük’e kadar geldim. Bir de baktım ki, Nebi (s.a.v) oradaki suya karşı ellerini ayaklarına kementlemi ş olarak Ashab’ı arasında oturuyordu . Bana:
“Ya Ehâ Tenûh!” diye seslendi. Süratle ona doğru yönelip önüne gelince ayakta durdum. Habasını sırtından çözdü, sonra da «İşte burası Haydi emrolduğunu yap.» buyurdu. Efendimizi n sırtında gözlerimi gezdirdim. Bir de ne bulayım. Omuz kemiğinin uç tarafında tıpkı iri sürmezenlik gibi peygamberl ik mührü vardı. [87]

[78] Toroslarda buna “sıgaşladı” denir.
[79] Buharî Vudûv  4/40 hadis na  190; Menakıb  61/22; el Merdâ 75/17; Müslim Fezâil 2345; Tirmizî Menakıb 3723; Beyhakî Delâil 1/259, 260.
[80] Toroslarda insan yüzünün en güzeli olarak “testeker ay gibi” tabiri hala en canlı kelimedir.
[81] Müslim Fezail  23/44; Tirmizî 3724; İbni Sa’d  1/425; Beyhakî Delâil  1/262; Müsned 2/226, 5/90, 95, 98, 104, 107; İbni Ebî Şeybe.
[82] Müslim Fezail  2346; İbni SaM  1/426;  Uyunü’l Eser 2/328;  Beyhakî Delâil 1/253; Müsned 5/82, 83.
[83] Ebû Dâvûd-u Tayaiîsî Müsned h.nalO71; Müsned 3/434, 435, 5/35; Beyhakî Delâil 1/264.
[84] Ebû Dâvûd 4207; İbni Hibban 1522 (zevaid) Müsned 2/226, 227, 228, 229, 3/435, 5/35; İbni Sa’d Tabakat 1/426, 427; Beyhakî Delâil 1/265. Müsned’de “Onu yaratan onun doktorudur .” şeklindedir.
[85] Beyhakî Delâil 1/26; el Vefâ:bi ahvalil Mustafa 410.
[86] Beyhakî Delâil 1/266; Müsned’de bu daha uzun bir haberdir. 5/438, 443.
[87] İmara Ahmed Müsned 3/441, 442; Beyhakî Delaü  1/266; Fesevî el Ma’rife vet Tarîh 3/277, 4/75.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/153-156

Reklamlar

Bir Yanıt to “Peygamberlik Mührü”

  1. beratnur Says:

    bu mühür nasıl bişey

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: