Kelimelerin Açıklanışı [97]

Cümlesi ile Efendimizi n yürüyüşündeki salma salına gidişini, kibirlener ek değil mütevazi yürüdüğünü anlatmak istiyor.
 kelimeleri hususunda Ebû Ubeyd der ki: “El Fehameti” yüzdeki güzellik ve dolgunlukt ur, bununla beraber hem güzel hem heybetli görünür. [98] İbnü’l Enbârî de, bunun anlamı, “Efendimiz gerek göğüs gerek göz yapısı bakımından gayet muazzamdı Onun yaratılışı kendi cismine göre kaba değildi.”demektedir .


«Burnun hem biraz kalkık hem de ortası azıcık kamburumsu olmasıdır ki, “Şemem” diye ifade olunan burun ortası yüksekliğine yakındır.
Su veya dağyarıklarmdaki su birikintis i. Dişlerin arasındaki mesafe, dane dane dişli olmasa Surat, resim görüntü…
Ümmü Mabed’in bu hadisini Ebû Bekr el Beyhakî’de rivayet edip şöyle demiştir: Bize Ebû Nasr b. Katâde, Ebû Amr b. Matar. Ebû Ca’fer Muhammed b Mûsâ b. îsa el Hulvanî, Mukim b. Mahriz b. el Mehdî, babası Hiram b. Hişam yoluyla haber verdi ki… [99] Hizam hadisi üstteki gibi rivayet etmiştir.
Yine bu hadisi (Mekke’ye yakın bir yer olan) Kudeyd’deki Ebû Zeyd Abdül Vahit b. Yusuf b. Eyyub b. el Hakem el Hu-zâî de, imla yoluyla Ebû Ömer b. Matar. amcası Süleyman b. el Hakem’den nakleder. [100]
Yine Kudeyd’deki İbni Matar. bu haberi Muhammed b. Muhammed b. Süleyman b. el Hakem aracılığıyla, babasından duyduğunu nakleder. [101]
Yine bu hadiseyi yaşı daha büyük olmasına rağmen Ya1 kub b. Süfyan el Fesevî. Mükrim b. Muharraz el Huzâî (ki bunun künyesi Ebu’l Kasım idi) den (şiirleri olmadan) naklettiği gibi, [102] Muhammed b. Cerîr et Taberî, [103]  Muhammed b. İshâk b. Huzeyme ve sonuncular ı el Katîî olan bir grup âlimde Mükrim b. Muharrez’den naklederle r. [104]
Hakim der ki: Ben salih ve faziletli şeyh Ebû Bekr Ahmed b. Ca’fer el Katîî’yi şöyle derken duydum. «Bize Mükrim b. Muharriz ecdadı yoluyla haber verdi ki…» (diyerek bu hadisi anlattı). Ben de ona: “Sen bunu bizzat Mükrim’den mi duydun?” diye sorunca; “Evet, Vallahi! Babam beni hacca götürmüştü. Ben  o  vakit yedi yaşlarmdaydım. Beni Mükrim’in yanma goturdu…  diye anlattı. [105]
Yine Beyhakî Efendimizi n, Ümmü Mavbed’in çadırına uğraması hususunu el Hasen b. Mükrim ve Abdullah b. Muham-med b. el Hasen el Kaysî ikilisinde n şöyle nakleder: Bize Ebû Ahmed Bişr b. Muhammed el Mervezî es Sükkerî, Abdü’l Melik b. Vehb el Mezhıcî, El Hurr b. es Sayyâh aracılığıyla Ebû Ma’bed el Huzâî’den şöyle rivayet eder:
-Rasûlü Ekrem (s.a.v) bizzat kendisi, Ebû Bekir, Amir b. Füheyra, kılavuzları Abdullah b. Üraykıt el Leysî (el Leysî hakkında “O ed Deylî”dir de demiştir) yola çıkıp. Ümmü Ma’ bed’in çadırına uğruyorlar.
-Ravî hadisi baştan sona naklediyor . [106]

[97] Söz Peygamberi miz’İ (s.av) anlatmaya gelince, Ashabı Kiram bu mevzuda kelimeleri n en zor olanlarım seçmişler gibi geliyor. Dikkatlice bakınca, Efendîmiz’i tarif edebilmeni n en İnce noktasına kadar girilmiş oluyor. Ne yazık ki arab edebiyatının bu şah eser parçalarını dilimizdek i kelime yetersizli ği ve kendi ifade güçlüğüm ile ancak bu kadar ifade edebiliyor um. Sadî Şirâzî ne güzel ifade ediyor:
Benim yarimin dili Türkçe, ama ben Türkçe bilmiyorum . Keşke onun dili benim ağzımda olsaydı.
[98] Ebû Ubeyde Garibül Hadis 3/27
[99] Beyhakı Delaıl 1/277.
[100] Beyhakî Delâil 1/277.
[101] Beyhakî Delâil 1/277.
[102] Beyhakî Delâil 1/281.
[103] Taberî Tarih’inde sadece şiiri alır.
[104] Beyhakî Delâil 1/281.
[105] Beyhakî Delâil 1/281.
[106] Beyhakî Delâil 1/228; İbni SaM Tabakat 1/230.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/166-168

Reklamlar

Bir Yanıt to “Kelimelerin Açıklanışı [97]”

  1. serdar yılmaz Says:

    ES-SELAMUN ALEYKÜM ÇOK GÜZEL BEN DE ALLAH RESULÜNÜN MÜBAREK İSİMLERİNİ YAZDIM ALLAH CÜMLEMİZDEN RAZI OLSUN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN VESSELAM

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: