Peygamberin (S.A.V) Silahı Bineği Ve Mühimmatı

Bize Kırâet icazetiyle Ömer b. Abdül Münim. Ebul Kasım Abdüssamed b. Muhammed el Kâdi. Ebul Kasım, İsmail b. Muhammed el Hafız. Süleyman b. İbrahim el Hafız ile Abdullah b. Muhammed en Nîlî ikilisi, Ali b. el Kasım el Mukrî isnadıyla. Ebûl Hüseyin Ahmed b. Fâris el Lüğavî’den şöyle dediğini anlatır:
-Rasûlüllah (s.a.v)in silahları şunlardan ibaretti:


1- Zülfikar: Bu, Bedir harbinde ele geçirdiği bir kılıç idi.
2- Babasmdan miras kaîan bir kılıç.
3- Savd b. Ubade’nin hediye etmiş olduğu “el Adb” isimli kılıç.
4- Benî Kaynuka Yahudiler inin silahları arasında elde ettiği Kala kalesi yapımı bir kılıç. Bir rivayette buna Bettar da deniyormuş
5- E1 Hatef isimli bir kılıç,
6- Çok keskin bir kılıç olduğundan “el Mihzen” denen kılıç.
7- Rasüb adlı kılıcı. Bunların toplamı sekiz adet kılıç idi. [91]
Şeyhimiz Şerfüddîn Dimyatı der ki: Peygamber (s.a.v)’in ilk sahib olduğu kılıç “el Mensur” denileni olup. babasından miras kalmıştı. Bu kılıcı cinlerin yaptığı söylenir. Hicretind e onu Medine’ye getirmiş idi. [92]
Peygamber Bedir’e müşriklerin üzerine doğru yürüyünce Sad b.^Ubâde (r.a.) kendisine “el Adb” denilen bir kılıç yollamıştı. [93]
Kılıçlarından biri “Zül Fikâr” idi. (Omurgalı kılıç) Buna omurgalı anlamında ad verilmesi nin sebebi ortasının omurga şeklinde yapılmış oluşundandı. Bedir günü Peygamber’in malı olmuştu. Daha önce Âs b. Münebbih b. Haccac denen, Nübeyh b. Haccâc b. Âmir es Sehmî’nin kardeşinin idi. Bu Âs. babası ve amcası Bedir harbinde Kafir iken öldürüldüler. Bu kılıcın “Kabîası ; kaimesi (kabzesi) halkası, duvara asılan ipi, makaraları ve ağzı gümüşten idi. Kâime diye el tutan yere denir ki, umumiyetl e “Kabze” denir. [94]
Tirmizî, Hûd b. Abdillah b. Sa’d b. Mezîde hadisinde dedesi Mezîde’nin şöyle dediğini rivayet eder:
-Rasûlüllah (s.a.v) Mekke fethi günü Mekke’ye girdi. Kılıcında altın ve gümüş işlemeler vardı. (Talib der ki: “Gümüş neresinde ydi?” diye sordum, “Kabîası gümüştü” dedi.) İşte bu Zül Fikâr denen kılıç idi. [95] Eğer “Fikâr” diye “Fe” harfini esre okursam o zaman “Fikra”nm çoğulu olur. “Fekar” diye “fe” harfini üstün okursak “Fekâra”nm çoğulu olur ki, üstündeki omurga gibi işlemesi yüzünden bu adı almıştır. Bu işleme kılıcın gövdesinde çukurlar halinde ona güzellik veren bir halde idi.
Zül Fikâr hakkında şöyle de deniliyor: Bunun asıl yapısı demir olup Cürhüm kabilesin in Kabe’deki gömülü bulunan hazineler i arasında çıkmıştır. Bu demirden Zül Fikâr ile Amr b. Madî Kerib ez Zübeydî’nin (eğilmez anlamlı) “Samsâme” denen kılıcı yapılmış. Amr bu kılıcı Halid b. Saîd b. el Âs’a hediye etmiştir. [96]
Efendimiz Benî Kaynuka ganimetle ri arasından üç kılıç almıştı:
1- Çöldeki Murcu’l Kal’a denen yerin yapımı “Kaleî” adlı kılıç.
2- Bettâr,
3- Hanîf adlı kılıçlar. Bundan daha sonra Efendimiz “Er Rasüb” adlı kılıcı da bu adı “suyun dibine çökme” anlamındaki “rase’be” kelimesin den almıştır. “El Mihzem” ise müthiş kesici demek olup bu iki kılıcı da Tay kabilesin in putunu yıkıp da oraya hediye edilen şeyleri elde ettikleri zaman bu eşyalar arasından elde etmişlerdi. Yine onun “el Kadîb” adlı bir kılıcı vardı ki. kesme anlamına gelen “el Kadb” kökünden türetilen “kesici anlamına” gelen bir ismi vardı. [97]
Tirmizî, İbni Şîrînin şöyle değini anlatır: Benim kılıcım Semura b. Cündüb (r.a.)’m kılıcının kalıbına göre yapıldı. Semura (r.a.)’m iddiasına göre kendi kılıcı da Rasûlüllah (s.a.v)’ in kılıcına benzetere k yapılmış Bu kılıç Hanefî idi.
Bu hadisi İbni Şîrîn’den nakleden Osman b. Saîd adlı ravidir ki: (hıfzının kötülüğü sebebiyle) kavi biri değildi. [98] Enes (r.a.) tan: “Rasûlüllah (s.a.v) kılıcının kabîası gümüştü” diye rivayet eden kişi budur. [99]

[91] İbni   Sa’d   Tahakaî   1/486:   fehzîbiîl   Kemal 1/211.   212:Ensabiil   Eşraf   1/322: L’yûnül Esc-r 2/318.
[92] İbni Sa’d 1/485
[93] Nihayetül İrab  18/297: Uyûnül Eser 2/31 S.
[94] İbni  SaM   1/486,  487;  Uyûnül  Eser  2/31S;  Tehzîbül Kemal   1/211;  Tirmizî Siyer 1561; İbni Mâce 2808; Müsned 1/271.
[95] Tirmizî 1741.
[96] Zemzem’den çıkartılan bu şeyler için bak El Ezrakî Ahbarii Mekke 2/46.
[97] Burada verilen rakamlar çeşitli yerlerden toplanan bilgileri n hulasası olduğu için bir yere dayanmama ktadır.
[98] Tirmizî Cihad 1734
[99] Daramı Cihad bab 21, 2/221; Tirmizî Cihad  16; Ebû Dâvûd Cihad 64; Nesâî Zînet bab 119; İbni SaM 1/487
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, 2/256-258

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: