Efendimiz’in Yaşı Kaç İdi

Rabîa (b. Abdirrahm an) Enes (r.a.)’m «Allah (c.c.) Rasû-lüllah’ı kırk yaşlarının başında peygamber yaptı, altmış yaşlarında da (s.a.v) vefat etti.» dediğini nakleder.
Hadis Buharı ve Müslim’dedir. [30]
Osman b. Zaide, Zübeyr b. Adiy’den Enes (r.a.)’m: Peygamber (s.a.v) altmış üç yaşları içinde vefat etti, Ebû Bekir (r.a.) da altmış üç yaşlarında vefat etti, Ömer (r.a.) da altmış üç yaşında vefat etti,” dediğini söyler. [31]
Hadisi Müslim naklediyor.


Enes’in ilk hadiste “altmış yaşlarında” demesi (60’tan 70’e kadar) az kesûratı saymadığı içindir. Yoksa rakamlard aki hataları düzeltmek kabilinde n bir şey değildir. Arap dilinde bu tür kesûratı atmak çok görülür.
Ukayl, İbni Şihab-ı Zührî, Urve isnadıyla Hz. Âişe’nin (r.a.): -Rasûlüllah (s.a.v) altmış üç yaşı içinde vefat etti, dediğini nakleder. [32]
Zekeriyya b, İshak, Amr b. Dinar’dan İbni Abbas (r.a.)’m “Nebî (s.a.v) altmış üç yaşı içinde vefat etti” dediğini nakleder ki bu müttefekun alehy bir haberdir. Müslim’de de Ebû Cemre hadisi olarak İbni Abbas (r.a.)’tan aynısı rivayet edilmekte dir. [33]
Buharî’de de aynısı İkrime hadisi olarak İbni Abbas’tan nakledili r. [34]
Hüşeym’in, Ali b. Yezîd, Yusuf b. Mihran, İbni Abbas’tan diyerek naklettiği; “Nebî (s.a.v) altmış beş yaşı içinde vefat etti.” hadisine [35] gelince buradaki ravi Ali b. Yezîd zayıftır. Bilhassa diğer sika raviler ona muhalefet ettiği yerde daha da zayıftır.
Şebabe der ki: Bize Şuvbe, Yunus b. Ubeyd aracılığıyla Haşimoğullarmm kölesi Ammar’m İbni Abbas (r.a.) “Rasûlüllah altmış beş yaşlarında vefat etti.” derken işittiğini rivayet eder. [36]
Bu hadis bu haliyle garip ise de, Hişam’m Katade, Hasan-ı Basrî isnadıyla Dağfel b. Hanzala’dan naklettiği, “Nebî (s.a.v) altmış beş yaşlarında vefat etti.” hadisi bunu takviye etmektedi r. [37]
İşte bu, Hasan-ı Basrî’nin Dağfel’in bu rivayetin e itimat etmeyerek “O altmış üç yaşında vefat etti.” demesine ve bunu kendinden Eş’as’m nakline rağmen sahih bir isnaddır. [38]
Hişam b. Hassan da yine Hasan-ı Basrî’den “Altmış yaşları içinde vefat etmiştir.” dediğini nakleder. [39]
Yahya b. Hamza, Evzaî, İbni Aclan, Saîd b. Ebî Saîd isna-dıyla İbni Ömer (r.a.)’m; “Nebî (s.a.v) 62 yaşından altı ay geçtiğinde vefat etti.” dediğini nakleder. [40]
Yine Şuvbe, Ebû İshak, Âmir b. Saîd, Cerîr b. Abdillah is-nadıyla Muaviye (r.a.)’tan “Nebî (s.a.v) altmış üç yaşında öldü. Ebû Bekir ve Ömer de aynı yaşta Öldüler.” dediğini nakleder. Hadisi Müslim rivayet eder. [41]
Saîd b. Müseyyeb, Şa’bî, Ebû Cavfer el Bakır ve diğerleri de böyle söylemiştir. [42] İşte Muhakkik (araştırıcı) alimlerim izin kesin dedikleri de bu görüştür. Katade de bir rivayette: “Efendimiz altmış iki yaşlarında vefat etti.” der. [43]
 [30] Buharı   Menakıb   61/23,   Meğazî   64/83,  Libas   68;   Müslim   2347;   Müsned 3/130; Tirmizî Menakıb 4, S; Muvatta s. 919; Sıfatün Nebiyyi (aa.v).
 [31] Müslim Fazail 2348; Beyhakî Delâil 7/237. Müsned’de (4/96, 97) Muaviye b. Ebî Süfyan’dan da aynısı nakledili r.
 [32] Beyhakî Delâil 7/238; Buharı Menakıb 61/19; Müslim Fazail 2349.
 [33] Buharî Meğazî 64/85, Menakıb 61/19; Müslim Fazail 2349; 2353 (122); Beyhakî Delâil 7/238.
 [34] Buharî 64/85; Tirmizî 3700; Halife b. Hayyat Tarih 1/68; Beyhakî Delâil 7/239.
 [35] Tirmizî Menakıb 3552; Müsned 1/251, 3/223, 359; Taberî 3/216; Ebû Ya’la Müsned 3/1575, 4/2452, 5/2614; Beyhakî Delâil 7/240; Müslim Fazail 235a (Tirmizî Şemail’de bunu, Katade, Hasen, Dağfel isnadıyla verir.) Şemail 364; İbni SaM 2/310.
 [36] Müslim Fazail 2253 (122); Üst kaynak. Beyhakî Delâil 7/240; İbni SaM 2/310.
 [37] Taberî Tarih 3/216; Ebû Yala Müsned 3/1575; Tirmizî Şemail no.365.
 [38] Ebû Ya’la’nın rivayetin de bu «İbni Sittin» “altmış içinde” diye geçer, Müsned h.na.2452 .
 [39] Bu rivayete ulaşamadım.
 [40] Bu rivayete ulaşamadım.
 [41] Müslim Fazail 2352; Beyhakî Delâil 7/239.
 [42] Bu sözleri Zehebî Beyhakî’den nakleder 7/239.
 [43] Katade rivayetin i bulamadım.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/332-334

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: