Efendimiz’in Cariyeleri

Mariye: Efendimizin cariyelerinden biri oğlu İbrahimin annesi Mariye idi. [23]
Reyhane: Vakıdî der ki: Bana İbni Ebî Zfb, Zührî’nin şöyle dediğini anlattı:
-Rayhâne, Rasûlü Ekrem’in cariyesi idi. Onu azad edip onunla evlendi. Reyhâne kendi ehli arasında da hicaba bürünür ve, “Beni Allah Rasûlü’nden sonra kimse göremiyecek.” derdi. Vakıdî devamla der ki: Bize göre bu daha sağlam bir haberdir. Peyğamber’den (s.a.v) Önce Reyhane’nin kocası el Hakem idi. O, Benî Nadr kabilesin dendi. Bu hadiseyi Asım b. Abdillah b. el Hakem. Amr b. el Hakem’den şöyle nakleder’: Rasû-lüllah (s.a.v): Reyhane bn. Zeyd b. Arm b. Hanafe’yi azad etti. O son derece güzeldi. Reyhane, “Rasûlüllah benimle evlendi ve bana on iki buçuk okıyye mihir verdi. Benimle zifafa girdi ve bana da hanımları arasında gün tayin etti.” der. Efendimiz i çok severdi. Efendimiz in veda haccı dönüşünde vefat etti. Efendimiz in (s.a.v) onunla evliliği hicri altıncı senenin Muharremi nde vuku buldu. [24]
.Vakıdî der ki: Bana Abdullah b. Cafer, İbnü’l Hûd aracılığıyla Sa’lebe b. Ebî Malikin şöyle dediğini anlattı:
-Reyhane, Benî Nadr’dan idi. Rasûlüllah (s.a.v) onu harp esirleri arasından almış, azat edip onunla evlenmişti. Reyhane Rasûlüllah’m nikahı altındayken öldü. [25]


İbni Vehb der ki: Bana Yûnus, İbni Şihab’dan şöyle nakletti:
-Rasûlüllah (s.a.v), Reyhane’yi cariye olarak aldı ama sonra azat etti. O da ailesinin yanma geri döndü.
(Zehebî der ki) Bu daha uygun ve daha doğrudur. [26]
Ebû Ubeyde der ki: Rasûlüllah’m (s.a.v) dört tane hizmetçi cariyesi vardı. Mariye, Reyhane (Benî Kureyza’dan), Cemile (ki bunu Efendimiz in hanımları yanıltmışlardı) ve Zeynep bn. Cahş’m (r.a.) Peygamber imiz’e hediye ettiği bir Cariye. [27]
Zekeriyya b. Ebî Zaide, Şa’bî’nin:
«Hanımlarından dilediğini tehir eder, dilediğini de yanında barındırırsın.» (Ahzap 51) ayeti hakkında “kadınlardan kendisini Peygamber e (s.a.v) hibe edenler vardı. Rasûlü Ekrem kiminin yanma girmiş, kimini tehir etmişti. Bunlarla Efendimiz’den sonra evlenilme di. Bunlardan biri de Devs kabilesin den olan Ümmü Şerîk idi.” dediğini anlatır.
Hişam b. Urve, babasının şöyle dediğini anlatır: Biz kendi aramızda Ümmü Şerîkln kendini Nebî’ye (s.a.v) hibe ettiğini ve çok salih bir hanım olduğunu bahsederd ik. [28]
Hişam b. Kelebî babası aracılığıyla Ebû Salih’in İbni Abbas’dan (r.a.) şöyle dediğini nakleder:
Leyla bn. Hatîm, Nebî’ye (s.a.v) geldi ve kendisini Nebî’ye (s.a.v) arz etti. Efendimiz de: “Öyle yaptım.” dedi. Kadın kavmine gidip, “Nebî (s.a.v) benimle evlendi.” dedi. Kavmi de ona, “Sen çok kıskanç bir kadınsın, Efendimiz in hanımlarını kıskanırsın da bu vesile ile Peygamber in bedduasını alırsın.” dediler. Kadın da Efendimiz’e geri gelip. “Benim anlaşmamı bozar mısın?” dedi. Nebî (s.a.v) de “Haydi bozdum.” buyurdu. [29]
Nebî (s.a.v) Efendimiz Ebû Talibin kızı (Hz. Ali’nin ablası) Ümmü Hanî’yi, Âmir kızı Dubâa’yı, Beşame kızı Sayfiy-ye’yi de almak için düğürcü oldu ise de onlarla evlenmesi nasip olmadı.
Allah (c.c.) her şeyi daha iyi bilendir. [30]

[23] İbni SaM 8/216; Tesmiyetü Ezvacın Nebiyyi s.75; Nihayetül İreb 18/207; Hakim Müstedrek 4/38, 39’te ona tam bir bab ayırır. Biz birini teberrüken alalım. Zira o, Peygamber imiz’İn oğlu İbrahim’in anası idi.
Urve, Hz. Âişe’den (r.a.) naklediyo r:
-Marİye, Rasûlüllah’a hediye edildi. Beraberin de amca oğlu da vardı. Bu onun yanına gelir giderdi. Bu zatın gidişi iftiracıların diline dolandığı bir hadise olmuştu. İbrahim doğmuştu, Mariye’nin sütü ona yetmediği için geçi sütü satın alıp onunla bebeğini besliyord u. Böylece Efendimiz in oğlu çok ge-liŞİp güzelleşmişti. İbrahim’i Nebî’in (s.a.v) yanına getirdikl eri günün birinde Allah Rasûlü bana, “Nasıl buluyorsu n bebeği?” diye sordu. “Kim keçi eti ile beslenirs e onun eti güzelleşir.” dedim. “Ya bana benzeyişine ne dersin?” deyince birden bütün kadınların hastalığı olan kıskançlık damarım kabardı da, “Ben bir benzerlik göremiyorum.” deyip çıktım. Rasûlü Ekrem’e insanların Marİye ve amcası oğlu hakkındaki dedikodus u ulaşmıştı, Hz. Âli’ye, “Şu kılıcı alıp git ve bulduğun yerde Mariye’nin amcaoğlunun boynunu vur.” buyurdu. Hz. Ali onu bir bahçede bulduğunda, Hurma topluyord u. Âli’yi kılıçla görünce korkup ağaca tırmanmak isteyince üzerindeki elbisesi düştü. Ali baktı ki, adam kadın gibi, erkeklik aleti yok. (İbni Sa’d 8/125’te bu kıssayı Vakıdî yoluyla Hz. Alî’den verir ve «Ali kılıcını kınına sokup geri gelip de anlatınca Efendimiz «Doğru yaptın. Zira olayın şahidi olayın gaibinin görmediği şeyleri görür.» buyurdu.) Bak. Buharî Tarih 1/177; Hatib Tarih 3/64; Müsned 1/83; Ebû Nuaym Hılye 7/93.
Mariye’yi   İskenderiye   Kiralı   Mukavkıs,   Efendimiz’e   bir  takım   hediyeler le yolladı, Hz. Ömer’in hilafetin de Hicret’in onaltıncı yılı Muharrem ayında vefat etti. Cenazesin i Ömer kıldırdı. Kahri Bakî mezarlığındadır.
[24] İbni SaM Tabakat 8/129, 130; Tesmiyetü Ezvacın Nebiyyi s.75.
[25] İbni SaM Tabakat 8/130.
[26] İbni SaM Tabakat 8/130; Hakim Müstedrek 4/41.
[27] İbni SaM 8/154, 155; İbni Mâce 20000; Nihayetül İreb 18/201.
[28] İbni SaM 8/156.
[29] İbni SaM 8/150, 151.
[30] Üsdül Gabe 5/490; Muhabbar 96; Nihayetül İrab 18/250.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/367-370

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: