Abdullah B. Selam’in İslam’a Girişi

Abdü’l Aziz b. Suheyb,  Enesin  (r.a.)  şöyle dediğini anlatıyor:
-Abdullah b. Selam gelip, “Ben senin gerçek peygamber olduğuna şahadet ediyorum. Yahudi’ler, benim kendileri nin sey-yidi olduğumu, liderleri nin çocuğu olduğumu, onların aliminin evladı olup en bilginler i olduğumu kesinlikl e bilirler. Onları buraya çağırıp da benim Müslüman olduğumu bilmeleri nden önce kendileri ne benim hakkımda soru sorsan.” dedi. Rasûlüllah (s.a.v) de onlara haber saldı. Yahudi’ler toplu olarak geldiler. Efendimiz onlara hitaben:


«Ey Yahudi topluluğu! Yazık size, Allah’tan korkun. Kendisind en başka ilah bulunmaya n Zat’a yemin olsun ki, siz benim Allah Rasûlü olduğumu kesinlikl e biliyorsu nuz. Artık Müslüman olunuz.» buyurdu. Yahudi’ler ise. “Biz böyle bir peygamber i bilmiyoru z.” dediler. Peygamber imiz de sözünü üç kere tekrar etti. Sonra onlara:
«Şu aranızdaki Abdullah b. Selam nasıl birisidir .?» diye sorunca onlar, “İşte o bizim efendimiz, efendimiz in oğlu, en bilginimi z, bilginimi zin oğlu.” dediler. Efendimiz de: “Eğer o Müslüman olmuş ise görüşünüz ne olur?” deyince, Yahudi’ler: “Allah için haşa, hiç olur mu, o asla İslam’a girmez.” dediler. Peygamber imiz o zaman:
<<Ev Abdullah b. Selam. Çık da onlara bir görün.» buyurdu. Abullah da gizlendiği yerden çıkıp geldi. Peygamber (s.a.v) onlara:
-«Yazık size! Abdullah’tan korkun. Kendisind en başka ilah olmayan zata yemin olsun ki, siz benim Allah’ın hak peygamber i olduğumu kesinlikl e biliyorsu nuz.» buyurdu. Yahudi’ler de “Yalan söylüyorsun.” dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü onları huzurlarından çıkardı.
Haberi Buharı bundan daha uzun olarak verir. [15]
Yine Buharı Humeyd et Tavîl hadisi ile Enes’den (r.a.) şöyle dediğini rivayet ediyor:
-Abdullah b. Selam kendi yerinde iken Rasûlüllah’m (s.a.v) Medine’ye geldiğini haber almış ve Peygamber in (s.a.v) yanma gelmiş ve Efendimiz e: “Ben sana cevabını ancak Peygamber olan kimsenin bilebilec eği üç şeyden soracağım.
1- Kıyamet kopmasının ilk alameti nedir?,
2- Cennet halkının ilk yemeği nedir?,
3- Çocuk babasına yahut anasına nasıl çeker (benzer)?” diye sormuştu. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de:
«Bunları az önce bana Cebrail haber verdi.” deyince, o “Melekleri n içinde Yahudi’lerin düşman olduğu o dur” dedi. Bunun üzerine Efendimiz:
«Kim Cebrail’e düşman olursa -bilsin ki- senin kalbine Kur’an’ı indiren odur.» ayetini okuyup şöyle devam etti:
«Kıyamet kopma alametler inin ilkine gelince, bu şark tarafından çıkıp insanları batıya doğru sürecek olan bir ateştir. Cennet halkının yiyeceği ilk yemek de balık ciğerinin (yanında çoğalan) havyardır. Çocuğa gelince, erkeğin menisi kadının menisine galib gelir öne geçerse çocuk babasına çeker. Yok, eğer kadının menisi erkeğinin önüne geçerse, çocuk annesine çeker.»
Bunu duyan Abdullah b. Selam, “Eşhedü ella ilahe illallah, ve eşhedü enneke Rasûlüllah” diye şahadet getirip, “Ya Rasûlal-lah! Şu Yahudi’ler, yalancı bir millettir . Eğer sen, benim nasıl bir adam olduğumu onlara sormadan önce benim İslam’a girdiğimi bilecek olurlarsa kesinlikl e benim sözlerimi yalanlaya caklardır.” diye anlattı. Sonra Yahudi’ler topluca Efendimiz in huzuruna geldiler. Efendimiz:
« Abdullah b. Selam aranızda nasıl birisidir .?» diye sorunca onlar: “O bizim en iyimiz, en iyimizin oğludur da.” dediler. Efendimiz:
«O Müslüman olmuş ise ne diyeceksi niz?» deyince, Yahudi’ler: “Allah onu böyle bir duruma düşmekten korusun!” dediler. Bunun üzerine Abdullah b. Selam saklandığı yerden çıkt ve “Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de Allah Rasûlü olduğuna şahadet ederim.” dedi. Bunu duyan Yahudi’ler de, “Sen bizim en şerlimiz, en şerlimizin evladısın.” diye söylenerek onu rüsvay etmeye başladılar. Abdullah da: “İşte benim korktuğum bu idi, ya Rasûlallah!” dedi. [16]
Avf el Arâbî de Zürara b. Evfa’dan Abdullah b. Selam’m şöyle dediğini rivayet eder:
-Rasûlüllah (s.a.v) Medine’ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuşup, “Allah’ın Rasûlü geldi” diyorlardı. Ben de bir bakayım diye geldim. Onu görünce anladım ki, kesinlikl e onun yüzü yalancı birinin yüzü değildi. Ondan duyduğum ilk cümle:
«Ey İnsanlar! Yemek ikram edin, selamlaşmayı yayın, bağlılıklarınızı devam ettirin, gece insanlar uyuyorken siz namaz kılın ve böylece selametle Cennet’e girin.» sözleri olmuştu.
Bu sahih bir haberdir. [17]
Esbat b. Nasr, Süddî, Ebû Malik, Ebû Salih aracılığıyla İbni Abbas’tan, Mürra da İbni Mes’ut’tan ve Peygamber imiz’in As-hab’mdan bir takım zatlardan,
«Ne var ki Allah katından onlara kendi yanlarmda kini doğrulayıcı bir kitap geldi. Daha önce küfredenlere karşı bir zafer isteyip duruyorla rdı Onlara bu tanıdıkları kitap gelince onu inkar ediverdil er.» (Bakara 89) ayeti hakkında şöyle dedikleri ni naklettil er:
-Arap’lar Yahudi’lerin yanma uğradıklarında Yahudi’lere eziyet ederlerdi . Onlar ise Muhammed’in (s.a.v) adını Tevrat’ta buluyorla rdı. Bu eziyetler i gördükçe Allah’tan (c.c.) onu gönderip onunla birlikte arap müşriklerine karşı savaş etmelerin i dilerlerd i. Tevrat yoluyla tanıdıkları bu zat gidip de İsrail oğullarından olmadığını görünce onu inkar ettiler. [18]

[15] Buharı   63/45;   Beyhakî   Deiâil   2/526;   Müsned   3/212;   Ebû   Nüaym   Delail h.na325; İbni Hişam 2/239; İbni SaM  1/235.
[16] Buharı Tefsir Tefsîrü Sûretül Bakara 6; Menakıbül Ensar 63/51; Beyhakî Delâü 2/52S; Müsned 3/108, 189, 271; İbni Hibban (Mevarid no) 2253; Be-gavî Sünne 13/372; İbni Ebî Şeybe Musannef 13/125; Ebû Ya’la Müsned 6/3414, 3856; Ebû Nüaym Delaii h.no. 247; Tayalisî Müsned h.no. 2835; Ebû Nüaym Hılyetül Evliya 6/252; İbni Hişam Sîre  1/517.
[17] Tirmizî 2485; Müsned 5/451; El Muntazam 3/77; İbni Mâce 1334; İbni Ebî Şeybe 8/436, 348, 14/95; Hakim 3/131, 4/160; İbni SaM 1/235; Beyhakî Sünen 2/502; Beyhakî Delâil 2/531; Beğavî Sünen 4/40.
[18] Beyhakî Delâil 2/536.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/381-384

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: