Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı

Ebu’t Teyyah, Enes’den (r.a.) naklediyo r: Allah Rasûlü Medine’ye teşrif ettiğinde Medine’nin yukarısmdaki Amr b. Avf oğulları denen mahalde konaklayıp orada on dört gece geçirip sonra Rasûlü Ekrem (s.a.v) Neccar oğulları topluluğuna haber saldı onlarda topluca yanlarına geldiler. Enes der ki: “Ben sanki hala bineği üzerindeki Efendimiz le terikesin deki Ebû Bekir’i, etrafını saran Neccaroğullarmı, Ebû Eyyûb’un havlusuna girerken görür gibiyim. Allah Rasûlü namazını vakti geldiği yerde kılardı. Hatta koyun ağılında gelse orda kılardı. Sonra mescit yapımı için emir verip Neccaroğullarma haber gönderdi. Onlar gelince (s.a.v) onlara hitaben:
«Ey Neccaroğulları! Şu bahçenizi (yahut arsanızı) para karşılığı bana verin.» buyurdu. Onlar ise:
-Hayır! Vallahi, biz onun parasını istemeyiz . Onu sadece Allah için veririz, dediler. Enes (r.a.) sözün burasında der ki:


“Orasında daha Önce size anlattığım şeyler vardı, orada müşriklerin kabirleri ile harabeler ve hurma ağaçları vardı. Allah Rasûlü talimat verdi; müşrik kabirleri açılıp başka yere nakledild i, harabeler tesviye edildi ve hurma ağaçları da kesildi. Hurma kütüklerini mescidin kıblesi olarak dizdiler. Mescidin kapı payandala rını taşırlarken Allah Rasûlü de onlarla beraber idi. Onlar şöyle söylüyorlardı:
«Allahım! Ahiret hayrından başka hayır yoktur. Ensar ve Muhacir’e yardım et.»
Bu haber müttefekun aleyh bir haberdir. Bir rivayetin de yardım et yerine “mağfiret et” şeklindedir. [19]
İbni Şihab ez Zührî aracılığıyla Mûsâ b. Ukbe Peyğambe-rimiz’in mescidini n yapılışı konusunda şunları anlatır:
-Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla beraber mescide kerpiç taşımaya başlamıştı. Arkadaşlarıyla kerpiç taşırken Efendimiz (s.a.v):
«Şu yükler, Hayber’in (hurma) yükü değildir. Ey Rabb’imiz bu daha temiz ve daha hayırlıdır. Allahım Ahiret hayrından başka hayır yoktur. Ensar ve Muhacir’e merhamet et.» diyordu.
İbni Şihab devamla der ki: “Rasûlüllah (s.a.v) Efendimiz, burada adı hadiste geçmeyen Müslüman’lardan birinin şiirini örnek verdi. Efendimiz’in (s.a.v) bu beyitler dışında örnek olarak kullandığı herhangi bir şiir, hadis olarak bana ulaşmış değildir.”
Bu haberi Buharî “Sahih”‘inde anlatır. [20]
Salih b. Keysan anlatıyor: Bize Nâfi, Abdullah b. Ömer’in (r.a.) kendisine şunları anlattığını nakletti:
-Rasûlüllah’m (s.a.v) zamanında Mescid-i Nebevi kerpiç ile yapılmıştı, damı da hurma dallarından çatılmıştı. Sütunları ise hurma kütüklerindendi. Ebû Bekir (halife olunca) mescide herhangi bir ilave yapmadı. Ona ilaveyi Ömer (r.a.) yaptı. Bu ilavesind e Ömer (r.a.) aynen Rasûlüllah (s.a.v) zamanındaki tarzını muhafaza ederek kerpiç ve hurma dalı kullanmıştı. Sütunları yine hurma kütüğüyle yenilemişti. Mescid-i Nebe-vi’de ilk ta’dilatı Osman (r.a.) yaptı. Mescide büyük bir bölüm ilave ettirip duvarlarını kireç ve nakışlı taşlarla ördürdü. Sütunlarını da nakışlı taşlarla değiştirmiş ve çatısını da (Hindistan’da yetişen) sâc ağacı ile çattırdı.
Bu haberi de Buharî naklediyo r. [21]
Hammad b. Seleme, Ebû Sinan, Ya’la b. Şeddad isnadıyla Ubâde b. Sâmit’ten (r.a.) şöyle dediğini nakleder:
-Medine Ensar’ı bir miktar mal toplayıp bunu Peygamber Efendimiz’e getirdile r ve “Bununla mescit yapıp onu süsleseniz. Daha ne zamana kadar şu dalların altında namaz kılmaya devam edeceğiz?” dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü:
«Benim (gibi birinin) kardeşim Musa’ya sırt çevirmesi olamaz. (Benimki de) Musa’nın çardağı gibi bir çardaktır.» buyurdu. [22]
«Musa’nın çardağı gibi bir çardak» sözü hakkında Ha-san-ı Basri’nin de, “Elini kaldırsa çardağa (Talvar’a) [23] değerdi.” dediği rivayet olunur. [24]
Abdullah b. Bedr de Kays b. Tilk b. Ali’den babası Ali’nin şöyle dediğini nakleder:
-Ben de Peygamber (s.a.v) ile birlikte Medine mescidini yaptım. O zaman Efendimiz:
«(Beni kasdedere k) şu Yemameli’yi, çamur işine yanaştırın. Zira içinizde onun yapımını en iyi bilen odur.» buyurdu. [25]

[19] Menakib 63/46, hadis no. 3932; Buharî bunu yine Namaz, Vasaya ve FazÜ’de de nakleder. Müslim 524; İbni Sa’d 1/240; Beyhakî Delâil 2/539; Ebû Dâvûd 453; İbni Mâce 742; İbni Ebî Şeybe 3/3SS; Müsned 3/118, 123, 244; İbni Ab-dil Ben-, Temhîd 5/231; Ebû Nuaym Hılye 3/84; Taberî Tarih 2/S.
[20] Buharı Menakıb 63/46; Beyhakî Delâii 2/53S; İbni Abdi] Ben- Ed Dürer SS; Müsned 3/169, 210; Beyhakî Sünen 9/39; Ebû Avane 1/39S; İbni Sa’d î/241.
[21] Buharî Salat 8/62; Beyhakî Delâil 2/541; Ebû Dâvûd 451; Müsned 2/130.
[22] Beyhakî Delâil 2/542.
Zehebî bu hadise burada ilişmeyip sadece nakille yetiniyor . İbni Kesir ise hem Ei Bidaye ven Nihayesin de 3/215 hem de Sîresİnde bu hadisi tenkid ederek “bu, bu veçhe göre ğarîb bir hadistir,” iddiasında bulunur. Ama bunu açıklamaz. Sanırım haber metnen ve isnaden ğarîbtir. Zîra Ubade’den (r.a.) nakleden tabiîn alimleri arasında bu haberi sadece Ya’la b. Şeddad naklediyo r ki, Zehebî “Bazı imamların bu zatın hadisi ile ihticacda acele etmeyip tevekkuf ettikleri ni, kendisini n hali belirsiz bir şeyh olduğunu ve esasen yerinin sadıkların yanında olması gerektiğini” bildirir. Bak Mizan 9835. Bundan nakleden Ebû Sinan ise İsâb b. Sinan el Fılıstînî olup İmam Ahmed ve Yahya
[23] Talvar Toroslar’da bağlarda yapılan ağaç ve kilimbede n ibaret çardaktır, ki bu hadisteki ifadenin tam karşılığıdır.
[24] Haber şudur: Hasen-i Basrî derki, “Allah Rasûlü Mescidini yaparken ashabı, kendine yardım etmişti. O bizzal ashabıyla çalışarak göksti bembeyaz tozlanasıya kadar kerpiç taşımıştı. Efendimiz ashabına «Mescidi, Musa’nın çardağı gibi bir çardak yapın.» buyurdu. Hadisi nakleden İsmail b. Müslim derki, ben Hasen’e “Musa’nın çardağı neydi?” diye sorunca, “elini kaldırınca eli çardağa yani dama değerdi.” dedi.
Bu haberi Beyhakî Delâil’inde 2/542 nakleder. İbni Kesir de aynı yerde, “bu mürseldir.” der. Zira Hasen-i Basrî tabiinden dir. Ancak arış “kürsü” anlamına da kullanılmıştır. Lakin ğarîbtir ki, o da Hasen-i Basrî rivayeti olup Daramı’ nin Sünen’inde dir. 1/18 bab no.6. Hasen derki: Nebi (s.a.v) Medine’ye geldiğinde sırtını bir kütüğe yaslar ve ashabına öyle konuşurdu..Sayıları çoğalınca Peygamber (s.a.v) sesini hepsine duyurmak arzu etti ve -bana üzerine çıkacağım bir şey yapsanız.» buyurdu. “Ya Rasûlallah! nasıl bir şey olsun?” demelerin e de “Musa’nın kürsüsü gibi bir kürsü olsun;’ buyurdu. Bu haber de aynen Mürseldir, Ancak bunun ravîleri olan Es Saak b. Hazn ile Müslim b. İbrahim sikadırlar. Belki de üst hadisteki ravi bu haber ile onu birbirine karıştırmıştır.
[25] İbni Kesir Camİu’l Mesanid 2/424; Beyhakî Deiâil 2/542.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,  2/ 385-388

Reklamlar

8 Yanıt to “Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı”

 1. hasan Says:

  çok güzel dersime yardımıcı olduğunuz için teşekkür ederim.
  saol.
  bay.
  bay

 2. hasan Says:

  çok teşeşkür ederim

 3. elif Says:

  biraz kısa olursa daha memnun olurum ama yine saolun

 4. necati Says:

  çok saolun

 5. uğur&tolga Says:

  ugur=ödevimi ve bu güzel şeyden dolayı sizi takdir ediyorum ve size şimdilik hoşçakalın diyorum.tolga=ödevimi hiç yapamadum ne uzun yazı bence daha kısa olsa daha güzel olurdu sizi ibretle kınıyorum ve ödevımı yapamadıgım için uzuluyoru

 6. ece Says:

  çok güzeel olmuş ama en alttaki o reklmlar bozmuş.yazık

 7. ravza Says:

  yyaa çokk uzun yazmam mümkün değill ama yine kısaltarak yazarım:d:d:d

 8. akif Says:

  başka sitelerde farklı anlatılıo 😦

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: