Münafıklar

Medine’deki kabileler den Evs ve Hazreçli’ler iman konusunda, münafıklık yaparak, kendi kabileler i lehine müdara ederek görünüşte Islama girdiler. Bunlar arasında Küba halkından adı geçenlerden biri Haris b. Süveyd b. es Samit’tir.
Bunun kardeşi olan Hallad ise salih bir kimse idi. Diğer kardeşi Cülâs ise dürüst inançta Hallad’dan biraz aşağı seviyede idi.
Şunlar da münafıklardandır: Nebtel b. el Haris. Bicâd b. Osman, Dırar mescidini yapanlard an biri olan Ebû Habîbe b. el Ezvar: Cariye b. Âmir, bunun oğulları olan Zeyd ile Mü-cemmf. Bir rivayete göre Mücemmi”nin münafık oluşu doğru değildir. Nevarki. kendisini, kendi kavminin Dırar mescidine imam yapmaları münafıklar arasında sayılmasına sebep olmuştu.


Abbad b. Huneyf de münafıklardandı. Bu kardeşleri olan Sehl ile Osman Ashab’m faziletli lerinden idi.
Zeyd oğlu Rafı ile kardeşi BişrT Hayzî’nin iki oğlu Mirba” ile Evs. Hatıb b. Ümeyye, Ra’fi b. Vedî’a, Zeyd b. Amr. Amr b. Kays, ki bu son üçü Benî Neccar kabilesin dendir, Cüşem oğullarından Ced b. Kays. Avf b. Hazreç oğullarından Abdullah b. Übey b. Selûl. Bu adam Avf b. Hazreç oğullarının lideri idi. [29]
Önce iman ettikleri ni söyleyip sonra münafıklık yapan Yahudi’ler:
Esvat b. Huneyf, Zeyd b. el Lüsayt, Raff b. Harmele, Rifa’a b. Zeyd b. et Tâbut. Kinane b. Sûriyâ. [30]
Hicretin ilk yılında ölenler:
Bu yıl Akabe Bîatı’nda bulunan liderlerd en Berâe b. Ma’ rûr es Selimi (r.a.) vefat etti. Akabe gecesinde Peygamber inimiz’e ilk önce biat eden o olmuştu. Kendisi çok büyük bir zat idi. [31]
Aynı yıl Efendimiz ile hicret edemeyip de Mekke’de geri kalan Muhacirle r de Medine’ye gelip Rasûlü Ekrem’e (s.a.v) katıldılar. Artık Mekke’de hapisteki lerle işkence edilenler dışında hiç bir Müslüman kalmadı. Medine halkına gelince, Ensar evlerinde n halkı Müslümanlık’ı kabul etmeyen hiç bir bina kalmadı. Sadece Evsullah denen Evs kabilesin in bir kolu İslam’a girmedi. Onlar eski şirk inançlarında sabit kaldılar. [32]
Yine bu yıl içinde Halid b. Velid’in (r.a.) babası Velid b. Muğîre el Mahzunu ile Amr b. el Âs’m (r.a.) babası Âs b. Vail Mekke’de iman etmeden küfür üzere ölüp gittiler. [33]
Yine aynı hal üzere Ebû Ühayha lakablı Saîd b. Âs el Emevî de malı ile birlikte bulunduğu Taif şehrinde Öldü. [34]

[29] İbni Hişam Sîre 2/258, 261; Beyhakî Delâil 5/236, 264.
[30] İbni Hİşam Sîre 2/261; Muhabber 470. Tabi münafıkların sayısı bundan ibaret olmayıp adedleri bir hayli vardı. Zehebî buraya sadece meşhurlarını örnek vermiştir Müslim Sahih’inde “Sifatül Münafıkîn” adlı bir bölümde bu bahsi inceler. Beyhakî’de Tebük dönüşündeki sefere katılmayanları anlatırken mev-zuya geniş yer verir. İbni Hişam burada kabile kabile ayırıp münafıkların listesini gayet mufassal olarak anlatır.
[31] Berâe b. Ma’rur (r.a.)  ilk müslüman Metlindil er’den. Sa’d  b.  Muâz’ın  (ta.) amca oğlu. Peygamber imiz’in Medine’ye gelişinden bir ay önce Safer ayında vefat etti. Biat için Mekke’ye giderken, Ka’be’ye doğru namaz kılardı. Halbuki arkadaşları, Peyğamberimiz’in Kudüs’e doğru döndüğünü işitmişlerdi. Bu husus birinci cildde Akabe Bîatında geçmişti.
Ebû Katade’nin anlatışına göre Berâe b. Ma’rur malının üçte birini Pey-ğamberimiz’e, üçte birini Allah yoluna, kalan son bölümü de çocuğuna bırakmıştı. Bu durum Efendimiz de anlatılınca malını mirasçılarına iade etti. Efendimiz Medine’ye teşrif edince hemen onun kabrini sormuş ve kabrine gelip saf bağlatıp namazını kıldırdı ve «Allahım! Ona merhamet et, ona mağfiret et, ondan razı ol. Sen şüphesiz böyle yapımşsındır.» diye dua etti. (Bak İbni Sa’d 3/260) Bu rivayet Vakıdî’nin ise de sahihtir. Zira İbni Sa’d aynı haberi diğer iki kişiden de nakleder. İbnül Cevzî de Munzatim’da senetsiz anlatır. 3/83.
Berâe (r.a.) için bak; İbni Sa’d Tabakat 3/259; Buharı Tarih-i Sağır 1/20; el Cerh vet TaMîl 2/399; İstîab 1/281; El İsabe 1/238; Üsdül Ğabe 1/207; Zehebî Siyeri Alamın Nübela 1/267: El İber 1/3.
[32] İbni Hişam bu konuyu Mescid’în yapılışının akabinde alırki, bunda bir değişiklik yoktur. 
[33] İbnül Cevzî el Muntazam 3/84.
[34] Taberî Tarih 2/9.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,  2/391-394

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: