Ubeyde B. El-Hâris’in Seferi

Yine bu zaman içerisinde Efendimiz (s.a.v.), Ubeyde b. el-Hâris b. el-Muttalib b. Abdimenâf-ı, muhacirle rden müteşekkil altmış kadar bir müfrezenin başında sefere çıkardı. Ubeyde (r.a.) yola düşüp Hicaz mıntıkasmdaki, “Mirra” tepesinin aşağısında bulunan “Ahyâ” adlı suya varıncaya kadar dinlenmed en yoluna devam etti. Ahya suyuna vardığı zaman orada Kureyşlüerden bir guruba rastgeldi . Başlarında Ebû Cehil’in oğlu İkrime vardı.


Bir başka görüşe göre bu komutan, İkrime değil Mikraz b. Hafs idi. Aralarında her hangi bir çatışma olmadı. Ne varki, Sa’d b. Ebî Vakkâs (r.a.)’da bu sefere katılmış idi.
İlk karşılaştıklarında uzaktan birbirler ine ok attılar. Müslümanlar merkezler ini bırakıp düşmana doğru saldırdılar ki, arkada kendileri ni koruyan bir gurupta vardı. İlerleyerek Mirra tepesine kadar geldiler. Sa’d b. Ebî Vakkas arkadaşları adına ok atıyordu. Sonra iki gurup birbirind en uzaklaştı. O gün Allah yolunda atılan ilk ok Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’ın atmış olduğu bu oklar olmuştur. Müslümanlarla, kâfirler harb için ilk defa bu seferde yüzyüze geldi.
O gün Utbe b. Gazvân ile Mikdad b. el Esved adlı iki kişi, düşman tarafından kaçarak Müslümanlara iltica etti. Bunlar daha önce Müslüman oldukları için Kureyşlilerin işkencesine uğrayıp hapsedilm işlerdi.
Bu seferde Müşriklere katılarak Ubeyde ile beraberin deki Müslümanların yanına gelmeyi başardılar.
Bu Utebe, Abdimenaf ile Mikdad da, Benî Zülıre ile anlaşma yapmış biriydi. [4]

[4] Vakîdî 1/10; İbni Sa’d 2/7; İbni Hişâm 2/224; Beyhakî Delâil 3/10; tbni Abdi’Iber, Ed-Dürer s. 96; Ravdu’i Unf 3/25, Uyûnü’I Eser 1/225; Zehebînin kısaltmasını biz tam verdik.
Bu Rivayetle ki adı geçen Mikraz b. Hafs’ta bir vehm olabilir. Yâ kitabın orjinalİni yazan nasih veya naşir yanılmışta olabilir. İbnİ İshak’ın rivayetin de komutanın adı İkrime diye geçerken Musa b. Ukbe rivayetin de de îkrime adı geçer. Beyhakî’nin Yûnus b. Bükeyr a-racılığıyla İbni İshaktan yaptığı rivayette ise bu zatın adi Ebû SUfyan b. Harb olarak geçer. İbnİ Sa’d ve Vakidî de bunu doğrulamaktadırlar ki onlarda Mikraz diye bir isim geçmez.
Ebû îshak el-Fezârî, Siifyan b. Uyeyne, İsmail b. Ebî Hâlİd, Kays b. Ebî Hâzim isnadıyla Şöyle anlatır: Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’ı -“Allah yolunda ilk okutan kimse kesinlikl e benim. Yani o oku ilk atan Sa’d’dır” derken duydum. Bak Ebû İshak el-Fezârî Essîre haber no 194. Buharî 70/23; Müslim 2966; Tirmizî Zühd 39; İbni Mâce Zühd 12; Daramî Cihad 22;Müsned 1/174, 181, 186.
İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/14-15

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: