Archive for the ‘Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı’ Category

Mescid-i Nebevî’nin Yapılışı

Ocak 6, 2007

Ebu’t Teyyah, Enes’den (r.a.) naklediyo r: Allah Rasûlü Medine’ye teşrif ettiğinde Medine’nin yukarısmdaki Amr b. Avf oğulları denen mahalde konaklayıp orada on dört gece geçirip sonra Rasûlü Ekrem (s.a.v) Neccar oğulları topluluğuna haber saldı onlarda topluca yanlarına geldiler. Enes der ki: “Ben sanki hala bineği üzerindeki Efendimiz le terikesin deki Ebû Bekir’i, etrafını saran Neccaroğullarmı, Ebû Eyyûb’un havlusuna girerken görür gibiyim. Allah Rasûlü namazını vakti geldiği yerde kılardı. Hatta koyun ağılında gelse orda kılardı. Sonra mescit yapımı için emir verip Neccaroğullarma haber gönderdi. Onlar gelince (s.a.v) onlara hitaben:
«Ey Neccaroğulları! Şu bahçenizi (yahut arsanızı) para karşılığı bana verin.» buyurdu. Onlar ise:
-Hayır! Vallahi, biz onun parasını istemeyiz . Onu sadece Allah için veririz, dediler. Enes (r.a.) sözün burasında der ki:

(more…)

Reklamlar